W poniedziałek 21 listopada 2022 r. Starosta Powiatu Iławskiego  Bartosz Bielawski zaprosił na uroczyste spotkanie kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej Powiatu Iławskiego oraz kierowników podmiotów realizujących zadania Powiatu Iławskiego, w zakresie pomocy społecznej. Starosta z okazji Dnia Pracownika Socjalnego złożył serdeczne życzenia oraz wyrazy uznania, podkreślił, jak trudna jest to praca, wymagająca wiedzy i wrażliwości.Starosta w swojej wypowiedzi zwrócił także uwagę na profesjonalizm i zaangażowanie, umiejętność  spojrzenia ogólnego i jednocześnie dostrzegania pojedynczego człowieka oraz zmagania się z różnymi przeciwnościami losu i barierami. W tym szczególnym dniu podziękował wszystkim pracownikom za każdy dzień tej trudnej i odpowiedzialnej pracy. Jednocześnie życzył jak największej satysfakcji płynącej z wykonywanych funkcji, poczucia zadowolenia i motywacji do podejmowania i osiągania wytyczonych celów oraz ludzkiej wdzięczności, przyjaźni i życzliwości.

Życzenia i podziękowania  skierował do dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie, Jolanty Rynkowskiej, zastępcy dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie, Joanny Mazurkiewicz, kierownika Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy, Krystyny Szafryny – Żęgoty, kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lubawie, Lidii Pankiewicz, dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lubawie,  Marka Kaucza, dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Suszu, Henryka Stańczyka, kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej w Iławie, Mariana Wilkowskiego, kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej w Suszu, Pawła Młynarczyka.

W spotkaniu uczestniczyli także: Wicestarosta Powiatu Iławskiego Marek Polański, Sekretarz Powiatu Iławskiego –  Anna Rabczyńska oraz dyrektor Wydziału Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Iławie  – Maria Jaworska.

Dzień Pracownika Socjalnego jest obchodzony 21 listopada na mocy zapisu ustawy o pomocy społecznej  z dnia 29 listopada 1990 r., jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych.


FOTORELACJA ZE SPOTKANIA Z OKAZJI DNIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO:

 

www.powiat-ilawski.pl (Fot. M. Rogatty)