17 listopada ogłoszony został jedenasty nabór na najem biur w Inkubatorze Technologicznym w Iławie. Do dyspozycji przedsiębiorców prowadzących swoją działalność na terenie powiatu iławskiego oddane zostały dwa biura o powierzchni 22,89 m2 i 9,46 m2. Wynająć je można w preferencyjnych cenach, choć pod pewnymi warunkami.To już czwarty nabór w tym roku. Na wynajem dla przedsiębiorców, osób planujących założenie działalności gospodarczej lub organizacji pozarządowych przeznaczone zostały dwa biura o powierzchni 22,89 m2 z pięcioma stanowiskami pracy i 9,46 m2 z dwoma stanowiskami pracy. Oba znajdują się na parterze budynku przy ul. Andersa 12. Biura wynająć będzie można na okres 12 lub 24 miesięcy.

Cena wynajmu powierzchni w Inkubatorze za 1 m2 wynosi obecnie 25 zł brutto, co oznacza, że miesięczne koszty najmu biur wynosić będą odpowiednio 572,25 zł i 236,50 zł. W tę cenę wliczone są koszty eksploatacyjne oraz merytoryczne wsparcie pracowników inkubatora. Do dyspozycji klientów jest też ogrodzony parking. Budynek Inkubatora jest ponadto monitorowany.

Zasady naboru, który został ogłoszony 17 listopada określa regulamin, opublikowany na stronie https://inkubator.ilawa.pl/. Szczegółowe wytyczne, w tym warunki naboru, znajdują się w ogłoszeniu o naborze. Zgłoszenia przyjmowane będą do 24 listopada. Jedynym dokumentem wymaganym do złożenia w naborze jest wypełniony formularz zgłoszenia.

Podmioty, które w wyniku naboru zostaną przyjęte do Inkubatora, zostaną zobowiązane, zgodnie ze złożoną ofertą, do przedstawienia pomysłu na rozwiązanie wybranego problemu społecznego lub gospodarczego powiatu iławskiego oraz przedłożenia propozycji działań, które będą musiały zostać następnie zrealizowane w czasie pobytu w Inkubatorze. Zgodnie z projektem umowy, na wybranych podmiotach spoczywać będzie ponadto obowiązek ubezpieczenia biur.

Osoby zainteresowane najmem powierzchni biurowej mogą obejrzeć budynek Inkubatora i biura po wcześniejszym kontakcie e-mailowym: w.wierzchowski@pup.ilawa.pl i m.matusiak@pup.ilawa.pl lub telefonicznym: 89 671 79 11 i 89 671 79 09. Kolejny nabór planowany jest na grudzień 2022 roku. Wtedy do dyspozycji będzie biuro o powierzchni 17,52 m2.

plakat


Źródło: Inkubator Technologiczny w Iławie