Od wielu lat  dyrekcja i Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół w Lubawie  utrzymują stały kontakt z rodzicami uczniów.  W pierwszych dniach listopada podczas lekcji wychowawczej w klasie 1N, na zaproszenie wychowawcy Katarzyny Granackiej, gościł tata Marty – Adam Brodawka, który jest geodetą. Przybliżył  młodzieży charakter i specyfikę swojego zawodu.Celem tej miłej wizyty było podzielenie się z uczniami wiedzą dotyczącą wykonywanego przez Adama Brodawkę zawodu geodety. Zaproszony gość przygotował się niezwykle skrupulatnie. Na początku przybliżył historię geodezji, które początki sięgają czasów starożytnych. Następnie uczniowie usłyszeli o umiejętnościach, które powinna posiadać osoba myśląca o podjęciu pracy w takim zawodzie. Był też pokaz sprzętu służącego do pracy geodety w terenie. Wizyta uświadomiła uczniom, iż żaden dom, chodnik czy też droga nie powstaną bez pracy geodety. Lekcja okazała się doskonałą integracją młodzieży z środowiskiem  rodziców. Panu Adamowi dziękujemy za poświęcony czas. Uczniowie z niecierpliwości czekają na kolejnych rodziców w szkolnych murach.

geodeta

Materiał opracowała: Katarzyna Granacka (ZE Lubawa), Fot. ZS Lubawa