Zdjęcie ilustracyjne, ze strony Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (https://www.gov.pl)

Każdy z nas ceni sobie niezależność. Dotyczy to także, jeżeli nie zwłaszcza, osób z niepełnosprawnościami. Jednym z gwarantów takiej niezależności jest możliwość korzystania z usług asystenta osobistego osób niepełnosprawnych.Kim jest i czym się zajmuje asystent osobisty osoby niepełnosprawnej?

Jest to osoba, która zastąpi Ci nogi, ręce, a nawet mowę i oczy – wszędzie tam, gdzie tego potrzebujesz. Asystent osobisty udziela wsparcia osobie niepełnosprawnej, które przebiega pod jej kierownictwem. Zobowiązany jest on zatem do takiego postępowania, aby Twoje działania nie były krępowane przez jego indywidualne poglądy czy preferencje.

Asystenta nie mylmy z opiekunem. Istotna jest tutaj odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Ponosi ją osoba niepełnosprawna, a nie ta, która jest jej asystentem. W przypadku opiekuna sytuacja jest odwrotna – to on decyduje o wszystkim za swojego podopiecznego.

W czym Ci może pomóc asystent osobisty osoby niepełnosprawnej?

Osoba taka może Ci pomóc w bardzo wielu czynnościach, jakie wykonujesz każdego dna – pod warunkiem, że będziesz w nich osobiście i aktywnie uczestniczyć. Możesz zatem liczyć na szczególne wsparcie w:

  • sprzątaniu, praniu, gotowaniu itp. – czyli we wspomnianych już czynnościach dnia codziennego;
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach w miejsca, które wybierzesz;
  • załatwianiu spraw urzędowych;
  • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Kto może skorzystać z takiego wsparcia?

O wsparcie asystenta osobistego można starać się w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022. Jego adresatami są:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, które potrzebują stałej lub długotrwałej opieki bądź pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  2. osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności: w stopniu znacznym lub umiarkowanym, bądź też traktowane na równi do wymienionych zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 Wnioski można składać do 10 listopada 2022 roku w gminnych jednostkach pomocy społecznej.

Do czego właściwie osobie z niepełnosprawnością jest potrzebny asystent osobisty?

idei asystencji osobistej osób niepełnosprawnych chodzi przede wszystkim o niezależność, aktywność, interakcje z innymi ludźmi, nowe doświadczenia, a niejednokrotnie też świetną przygodę, do której wszyscy mamy niezbywalne prawo.

Pamiętaj, że asystent osobisty nie tylko pomoże Ci dostać się do szkoły, na uczelnię czy do pracy, jak również załatwić sprawę w urzędzie czy pójdzie z Tobą do lekarza i na rehabilitację – choć są to sprawy niewątpliwie ważne. Ale dzięki takiej osobie możesz zacząć odkrywać świat na nowo, zgodnie z własnymi przekonaniami i preferencjami. Może to być na przykład wyjście do kina, teatru, na koncert czy „zwyczajny’ spacer lub imprezę/spotkanie ze znajomymi. A często jest to też większa wyprawa. Dużo zależy od Was, od Ciebie i osoby, która Ci asystuje. Bo w Waszej relacji to Wy jesteście najważniejsi.

Świat na nas nie poczeka, a my – osoby z niepełnosprawnościami chcemy i mamy prawo gonić go na równi z innymi. Potrzebujemy do tego wielu środków i narzędzi – w tym pełnego i niczym nieograniczonego dostępu do usług asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością.

Warto zatem do 10 listopada br. złożyć wniosek w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” i być w większym stopniu niezależnym, a dzięki temu bardziej szczęśliwym człowiekiem.

LINKI DO WNIOSKÓW W PROGRAMIE „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1416,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministrarodziny-i-polityki-spolecznej-pn-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023

https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski

 

Autor: Wojciech Kaniuka [wojciech.kaniuka@powiat-ilawski.pl]


Ogłoszono także nabór wniosków na realizację programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023″/NIEZBĘDNE LINKI:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministrarodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023

https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski


PDF-y pism od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie:

Informacja o naborze do programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2023

 

pismo do gmin i powiatów-Informacja o naborze do programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2023