W czwartek 3 listopada 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Iławie odbyła się Konferencja Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego. Tego dnia wybrano przedstawicieli do Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego, która to rada ukonstytuuje się podczas najbliższego posiedzenia. Wyróżniono także najaktywniejszych wolontariuszy.Konferencja podzielona była na trzy części: sprawozdawczą, informacyjną oraz wyborczą, poprowadziła ją Maria Jaworska, dyrektor Wydziału Organizacyjnego Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Iławie, natomiast uroczystego otwarcia i przywitania gości dokonał Marek Polański, Wicestarosta Powiatu Iławskiego.

W Konferencji uczestniczyło ponad 50 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu iławskiego. Omówiono m.in. „Program Współpracy Powiatu Iławskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”, który przedstawiła Maria Jaworska; następnie sprawozdanie  z działalności Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego za 2022 rok zaprezentował Wojciech Jankowski, przewodniczący Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego. W części informacyjnej Marek Jurzyński (Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych) przedstawił temat pt. „Obowiązki ustawowe organizacji pozarządowej.”

Ważnym momentem  konferencji były wybory przedstawicieli organizacji pozarządowych do Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego. Wybrano 9 członków. A zostali nimi: Maria Tulik (Stowarzyszenia Iławscy Seniorzy), Piotr Jankowski (Fabryka Inicjatyw Obywatelskich), Wioletta Szalkowska (Koło Gospodyń Wiejskich Klimy), Małgorzata Lewko (Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną „Jesteśmy”), Rafał Rybnik (Fundacja Cadmus), Wojciech Jankowski (Stowarzyszenie Bicykl), Klaudia Żelazowska (Iławski Klub Sportowy Morena), Arkadiusz Karpiński (Stowarzyszenie Przystań), Emrys Kosek (Stowarzyszenie W Kręgu). Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego ukonstytuuje się podczas pierwszego posiedzenia.

Nowa rada

 


Jak co roku Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych wyróżniło najaktywniejszych wolontariuszy. Laureatami tego konkursu w tegorocznej edycji zostały Lubomira Żołądek i Anna Ostapyszyna, które to panie wspierały instytucje publiczne w związku z wydarzeniami na Ukrainie i przyjęciem uchodźców z tego kraju. Zajmowały się tłumaczeniami podczas kwaterowania uchodźców, świadczyły pomoc w znalezieniu pracy, koordynowały działania odbioru odzieży i żywności, prowadziły. całodobową, telefoniczną pomoc przybyłym do Iławy uchodźcom – tłumaczyły dokumenty medyczne dzieci, pomagały przy procesie nadawania numeru PESEL. Wicestarosta Powiatu Iławskiego Marek Polański gratulował wyróżnionym i wręczył upominki.

.zoladek


Trzecim laureatem konkursu jest Mirosław Winnicki, który od 2020 roku jest prezesem Iławskiego Klubu Seniora. Wspiera osoby starsze i niepełnosprawne, jest organizatorem wycieczek krajoznawczych pieszych i rowerowych skierowanych w szczególności do seniorów z Iławy. W Radzie Seniorów, w której jest radnym od 2019 roku, podejmuje działania zmierzające do likwidacji barier architektonicznych w Iławie, mając na uwadze szczególnie osoby z niepełnosprawnościami i mające problemy z poruszaniem się.

winnicki


Czwarte wyróżnienie trafiło do Jacka Czychewicza, który jest komendantem Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Iławskiego. Jest osobą bardzo zaangażowaną społecznie w ochronę wód w całym powiecie.

czychewicz


41

2

 


www.powiat-ilawski.pl (Fot. M. Rogatty)