O bezzwrotne dotacje na otwarcie własnej firmy i o refundację kosztów wyposażenia nowego stanowiska pracy starać się można w ostatnim w tym roku naborze wniosków, który właśnie ogłosił Powiatowy Urząd Pracy w Iławie.Wysokość wsparcia dla osób bezrobotnych, które rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej i dla przedsiębiorców, którzy zatrudnią osobę bezrobotną po raz pierwszy wynosi aż 36,9 tysiąca złotych. W ostatnim w tym roku naborze do dyspozycji jest łącznie 1 milion złotych.

Refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych osób bezrobotnych będą finansowane z Funduszu Pracy. Wnioski rozpatrywane będą w sposób ciągły od 14 listopada do wyczerpania środków finansowych, jednak nie później niż do końca miesiąca.

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, także finansowane z Funduszu Pracy, będą udzielane osobom, które są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Iławie lub filiach urzędu jako osoby bezrobotne. Nabór na dotacje ruszył 14 listopada, prowadzony będzie do wyczerpania środków finansowych, jednak nie później niż do 12 grudnia.

Informacje na temat naborów wraz z pełną dokumentacją i regulaminami znaleźć można na stronie internetowej  pod adresami: https://ilawa.praca.gov.pl/-/19486103-rusza-nabor-wnioskow-o-refundacje-kosztow-wyposazenia-lub-doposazenia-stanowiska-pracy (refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy) i https://bit.ly/3hN7Nmv (dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej).

Wnioski przyjmowane będą w godzinach pracy urzędu. Można przesyłać je też pocztą – w tym przypadku pod uwagę będzie brana data wpływu do urzędu. Informacji w sprawie naborów udzielają:

Monika Falkowska-Paszynin (tel. 89 644 32 16) i Ewa Dorociak (tel. 89 644 32 18).


Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Iławie