26 października (środa) o godz. 12.00 w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się XLI Sesja Rady Powiatu Iławskiego.Porządek posiedzenia przewiduje m.in.:

  1. przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022,
  2. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  przeznaczenia środków PFRON na rehabilitację zawodową i społeczną w 2022 roku,
  3. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie aktywów trwałych przez Powiatowy Szpital im. Wł. Biegańskiego w Iławie,
  4. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2023,
  5. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy  Powiatu Iławskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023,
  6. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na 2023 rok wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym,
  7. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2022 rok,
  8. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2022-2035.