W Starostwie Powiatowym w Iławie została podpisana umowa z wykonawcą inwestycji pn. Termomodernizacji i przebudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej. Umowę z Przedsiębiorstwem Budowlanym WITKA Sp. z.o.o. w Olsztynie, reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Tomasza Olszewskiego, podpisał Starosta Powiatu Iławskiego Bartosz Bielawski wraz z Wicestarostą Markiem Polańskim, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Iławskiego, Beaty Szoka.Przedmiotem umowy jest m.in. przeprowadzenie robót budowlanych polegających na  wykonaniu kompleksowej termomodernizacji zespołu budynków liceum w Iławie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej. Mówiąc ogółem, będzie to kompleksowa modernizacja energetyczna 9-cio segmentowego budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie.

Docieplone zostaną ściany zewnętrzne wraz z tynkiem ciepłochronnym i demontażem istniejącej izolacji, docieplone zostaną także stropodachy, wymieniona zostanie stolarka okienna w dużej sali gimnastycznej,  instalacja c.w.u, centralnego ogrzewania (przewody, grzejniki, zawory termostatyczne) wraz z systemem zarządzania energią budynku. Zmodernizowana  zostanie także instalacja elektryczna wbudowanego oświetlenia, nastąpi wymiana  instalacji oświetlenia ewakuacyjnego.

Zakres tych  robót prowadzić będzie do zwiększenia efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej będącego w zasobach Powiatu Iławskiego poprzez ograniczenie strat ciepła dzięki przegrodom, wymianie oświetlenia na energooszczędne, modernizacji systemu ogrzewania i cwu oraz instalacji OZE. Projekt wpłynie ponadto na ograniczenie zmian klimatycznych poprzez redukcję emisji CO2 i zużycia energii.

Planowany termin zakończenia robót budowlanych to 417 dni od dnia podpisania umowy, tj. 26 listopada 2023 r.

 

Całkowity koszt inwestycji to: 6 832 650,00 zł brutto

 

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to:  5.000.000,00 zł brutto

 

 

loga

 


www.powiat-ilawski.pl (Fot. M. Rogatty)