Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie informuje o wyniku aukcji na sprzedaż drewna na pniu z pasów drogowych dróg i ulic znajdujących się na terenie powiatu iławskiego.


Wynik aukcji w formie PDF:

Wynik aukcji

 

 

Wynik aukcji PZD