Powiat Iławski podpisał umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczącą realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat”.covidd

Dofinansowanie na realizację projektu stanowi 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych projektu i wynosi 277 932,00 zł.

Celem projektu jest rozwój cyfrowy jednostek: Starostwa Powiatowego, Powiatowego Zarządu Dróg i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz wzmocnienie odporności na cyberzagrożenia.

W ramach zadania poprawie ulegnie dostępność i bezpieczeństwo infrastruktury oraz narzędzi informatycznych, które są niezbędne do świadczenia usług publicznych w formie elektronicznej. Jednostki zostaną wyposażone w sprzęt niezbędny do obsługi klienta z uwzględnieniem utrudnień związanych z epidemią COVID-19.

W efekcie realizacji projektu zostaną rozwiązane bieżące problemy związane z dostępnością usług publicznych jak również skróci się czas ich realizacji.

 

pasek logo