Narodowy Fundusz Zdrowia wspólnie z firmą Lux-Med zapraszają kobiety w wieku od 50 do 69 lat na bezpłatne badania piersi. Mobilne pracownie mammograficzne będą dostępne w Kisielicach – 6 października;  w Suszu – 7 października; w Iławie – 7 października;  w Lubawie  – 20 i 21 października. Rak piersi jest obecnie najczęściej diagnozowanym nowotworem na świecie. Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia każdego roku nowotwór piersi diagnozuje się u 12 % kobiet. W Polsce obserwuje się rosnący trend umieralności a zgłaszalność uprawnionych do badań profilaktycznych Pań wynosi zaledwie około 37 %.

 Mammografia  jest podstawowym, bezpłatnym badaniem profilaktycznym  wykonywanym w ramach  Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka bez skierowania lekarskiego. Do bezpłatnego badania uprawnione są Panie od 50 do 69 lat, ubezpieczone, które spełniają jeden z dwóch warunków:

  • nie miały wykonanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy
  • lub są w grupie ryzyka (rak piersi w rodzinie u marki, siostry lub córki lub mutacje w obrębie genów BRCA1 lub/i BRCA2) i w roku poprzedzającym otrzymały w ramach realizacji programu pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy.

Programem nie są objęte Panie, u których już wcześniej zdiagnozowano zmiany nowotworowe o charakterze złośliwym w piersi.

ZAPAMIĘTAJ!

Mammografia pozwala na wykrycie zmian, których nie można zaobserwować podczas samokontroli piersi. Wcześnie wykryty nowotwór umożliwia natychmiastowe, skuteczne leczenie oraz daje niemal 100 % gwarancję powrotu do zdrowia.

W przypadku wykrycia nieprawidłowości udział w Programie zapewnia szybką ścieżkę diagnostyki i leczenia. Dzięki stałemu monitoringowi usprawniamy  kontakt z placówkami prowadzącymi dalszą diagnostykę i przyspieszamy ewentualne konieczne leczenie.

Wynik wymagający poddaniu się dalszym badaniom diagnostycznym, celem potwierdzenia lub wykluczenia ewentualnych zmian nowotworowych otrzymuje tylko około 5 % spośród przebadanych w Programie kobiet. Spośród Pań skierowanych do diagnostyki pogłębionej tylko co piąta kobieta dowiaduje się, że choruje na raka i jest kierowana na ścieżkę szybkiego leczenia.

Zapraszamy do mobilnej pracowni mammograficznej:

Kisielice  – 6 października, w godzinach od 10.00 do 16.00, przy Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Polna 1;

Susz  – 7 października, w godzinach od 8.30 do 15.00, przy Przychodni Zdrowia, ul. Wybickiego 9;

Iława – 7 października, w godzinach od 8.30 do 15.00,  przy Centrum Turystyczno-Rekreacyjnym, ul. Biskupska 2;

Lubawa  – 20 października, w godzinach od 11.00 do 17.00 i 21 października, w godzinach od 8.30 do 15.00 przy Miejskim Ośrodku Zdrowia, ul. Rzepnikowskiego 20.

                         Rejestracja pod nr tel. 58 666 24 44 lub poprzez formularz  http://www.mammo.pl/formularz. W celu weryfikacji uprawnień do badania przed połączeniem telefonicznym prosimy przygotować dowód osobisty. Na badanie prosimy zabrać ze sobą zdjęcia lub płyty CD  z poprzednich mammografii, o ile nie były one wykonane w pracowni LUX MED. Prosimy o stawienie się na badanie w maseczce ochronnej i w czasie wyznaczonym podczas rejestracji.