W Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego od dnia 1 listopada 2022 r. będzie funkcjonowała bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych.

Pod numerem telefonu 800 165 320 osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje na temat schronisk, noclegowni oraz ogrzewalni na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Wykaz miejsc znajduje się pod adresem:

 

Zbliżająca się zima będzie dużym wyzwaniem, szczególnie dla osób doświadczających kryzysu bezdomności. Znaczny spadek temperatur w przypadku braku schronienia, a często również braku środków na zaspokojenie podstawowych potrzeb, może stanowić śmiertelne zagrożenie.


Fot. Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie