W poniedziałek 31 października 2022 r. odbędzie się finał Powiatowego Konkursu Wiedzy o Literaturze pod patronatem Starosty Powiatu Iławskiego. W tym roku temat konkursu brzmi: „Burzliwe losy Edmunda Dantesa”. Należy się zatem wykazać wiedzą na temat  znajomości powieści Aleksandra Dumasa „Hrabia Monte Christo (t. I)”. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych oraz dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Zgłoszenia przyjmowane są do 17 października 2022 r. 

Głównym celem Powiatowego Konkursu Wiedzy o Literaturze  „Burzliwe losy Edmunda Dantesa”  jest rozbudzanie pasji czytania oraz szacunku do książek; popularyzacja czytania jako atrakcyjnej formy spędzania wolnego czasu; pogłębianie humanistycznych zainteresowań wśród młodzieży i osób dorosłych oraz motywowanie do samodzielnego zdobywania i poszerzania wiedzy.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych i do uczniów szkół ponadpodstawowych z powiatu iławskiego.

Organizatorem jest Starostwo Powiatowe w Iławie przy współudziale Powiatowej Biblioteki Publicznej w Iławie oraz bibliotek publicznych z terenu powiatu iławskiego.

Aby wziąć udział w Konkursie, należy dostarczyć Organizatorowi dostępny na stronie www.biblioteka.ilawa.pl  formularz zgłoszeniowy. Można to zrobić osobiście przynosząc go do Powiatowej Biblioteki Publiczna w Iławie ( ul. Jagiellończyka 3) lub za pośrednictwem  poczty elektronicznej  na adres: powiat@biblioteka.ilawa.pl, w temacie należy zamieścić „Powiatowy Konkurs Wiedzy o Literaturze” . Należy to zrobić do 17 października 2022 roku.

Finał Konkursu odbędzie się 31.10.2022 roku o godz. 10:00 w sali nr 20 Starostwa Powiatowego, Iława, ul. Andersa 2A. Podczas udzielania odpowiedzi na pytania uczestnikom nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, notesów, laptopów itp.), słowników etc. Pytania konkursowe opracowuje Organizator, przy czym pytania testu finałowego są takie same dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Konkurs ma charakter drużynowy o dwuetapowym przebiegu:

** I etap szkolny – odbędzie się w poszczególnych szkołach. Szkolne eliminacje mają na celu wyłonienie trzyosobowej drużyny, która będzie reprezentować szkołę w finale. Warunkiem uczestnictwa w finale jest nadesłanie do dnia 17.10.2022  roku imion i nazwisk zwycięzców eliminacji szkolnych (listownie, elektronicznie lub telefonicznie) na adres: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Iławie, 14-200 Iława, ul. Jagiellończyka 3; powiat@biblioteka.ilawa.pl, tel. 89 649 16 18, 89 649 16 19.

** II etap – finał dla zakwalifikowanych drużyn odbędzie się 31.10.2022 roku, o godz.10:00. Każda szkoła biorąca udział w Konkursie może wystawić tylko jeden zespół.

Finał Konkursu polegać będzie na rozwiązaniu testu przez uczestników, w określonym przez Komisję Konkursową czasie. Wszelkie nieczytelne i niejednoznacznie zaznaczone odpowiedzi w testach będą traktowane jak odpowiedzi błędne. Komisja Konkursowa dokona oceny odpowiedzi i na tej podstawie ustali zwycięzców. W przypadku równej liczby punktów wśród uczestników, którzy uzyskają największą liczbę punktów, organizatorzy przewidują dodatkowy test składający się z 5 pytań testowych. O zwycięstwie zadecyduje wówczas poprawność odpowiedzi i czas, w którym zostały udzielone. Wyniki zostaną ogłoszone i podane  po zakończeniu testu i jego sprawdzeniu przez Komisję Konkursową 31.10.2022 r., bezpośrednio po zakończeniu Konkursu.

Nagrodą główną w Konkursie jest tytuł Mistrza Wiedzy oraz karta prezentowa. Laureaci otrzymają dyplomy oraz karty prezentowe. Wszyscy Uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa oraz upominki.

Dodatkowe informacje: tel. 89 649 16 18, 89 649 16 19 oraz na stronie www.biblioteka.ilawa.pl.

Koordynator konkursu – Dorota Macfałda, tel. 89 649 16 18, e-mail: powiat@biblioteka.ilawa.pl.


REGULAMIN KONKURSU:

Regulamin- Burzliwe losy Edmunda Dantesa(1)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osoby fizycznej