W czwartek 29 września 2022 r., o godz. 12.00, w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Iławie, odbędzie się XL Sesja Rady Powiatu Iławskiego.


Porządek posiedzenia przewiduje m. in.:

  1. sprawozdania kierowników nadzorów wodnych z działań podejmowanych na terenie powiatu iławskiego w 2021 roku,
  2. podjęcie uchwały w sprawie  zaliczenia drogi wojewódzkiej do kategorii dróg powiatowych,
  3. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie w sprawie przeznaczenia środków PFRON na rehabilitację zawodową i społeczną w 2022 roku,
  4. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat na rok 2023 za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze powiatu iławskiego,
  5. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Iławski,
  6. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2022 rok,
  7. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2022-2035,
  8. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.