Już jutro, tj. w czwartek 1 września, Samorząd Powiatu Iławskiego będzie miał powody do świętowania. Tegoroczny początek roku szkolnego 2022/23 jest szczególny ze względu na oficjalne oddanie do użytku nowej i wyczekiwanej siedziby placówki powiatowej, jaką jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Iławie. Nowa siedziba mieści się przy ul. Sucharskiego 3 w Iławie.W oficjalnej części uroczystości, zorganizowanej przez Samorząd Powiatu Iławskiego, która rozpocznie się o godz. 13:00,  brać będą udział zaproszeni goście z województwa i powiatu, miast i gmin. Program uroczystości  jest bogaty a rozpocznie się od wprowadzenia pocztów sztandarowych, polonezem w wykonaniu uczniów. Pokazana zostanie prezentacja multimedialna  z procesu budowy szkoły, głos zabiorą gospodarze i zaproszeni goście, przewidziane są także występy uczniów, zwiedzanie szkoły  oraz poczęstunek dla gości uroczystości.

Ta szkoła jest spełnieniem marzeń uczniów i nauczycieli placówki, która pierwotnie mieściła się przy ul. Kościuszki w Iławie.  Nauka odbywa się w nowoczesnych salach, w specjalistycznych gabinetach wyposażonych w nowy sprzęt. Zadbano także o otoczenie szkoły, posadzono drzewka i zadbano o piękno ogrodów otaczających szkołę.

szkola 2

Fot. Archiwum SOSW Iława