Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie informuje, iż inwestycja pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1329N Boreczno – Iława na odcinku Urowo – Iława od km 4+910 do km 16+910”, dofinansowana została ze środków państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

W ramach inwestycji o łącznej długości 12 000,00 mb poszerzona zostanie istniejąca jezdnia do szerokości 6,00 mb i nawierzchni z asfaltobetonu. Przy jezdni wykonane zostaną pobocza obustronne szerokości 1,00 – 1,10 mb, zjazdy z kostki betonowej i asfaltobetonu oraz chodnik o nawierzchni z kostki betonowej. Cały odcinek zostanie oznakowany poziomym i pionowym oznakowaniem oraz zostaną umieszczone elementy BRD. Celem inwestycji jest polepszenie warunków bezpieczeństwa, poprawa płynności ruchu na przebudowanym odcinku oraz stanu technicznego infrastruktury drogowej.

Całkowity koszt inwestycji:  23 389 797,68

Wartość dofinansowania:  5 821 572,59

ramka 2