W Powiecie Iławskim mamy 123 rodziny zastępcze, w których przebywa 231 dzieci. Potrzeby są nadal ogromne. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie serdecznie zaprasza osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny zastępczej od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 – 15.15 do naszej siedziby w Iławie, ul. Gen. Wł. Andersa 3 a lub do kontaktu telefonicznego tel. 89 649 04 50, e-mail: sekretariat@pcprilawa.pl. We wrześniu planowane jest rozpoczęcie szkolenia grupy osób chętnych do pełnienia tej funkcji.Szkolenie będzie odbywało się w naszej jednostce. Organizujemy je raz w roku, w formie grupowej, nie indywidualnej, ma ono charakter warsztatowy, odbywa się zawsze w miłej atmosferze, a uczestnicy mają możliwość przygotowania się do przyszłej roli i poznania innych osób zainteresowanych funkcjonowaniem rodzin zastępczych.

Jeżeli rodzina biologiczna przeżywa kryzys najlepszym rozwiązaniem dla dziecka jest umieszczenie go w rodzinie zastępczej u osób, które są z nim spokrewnione, które zna a one dają gwarancję poprawy sytuacji dziecka. Niestety zdarzają się też sytuacje, w których nie jest możliwe znalezienie najbliższej rodziny mogącej zaopiekować się dzieckiem. Wówczas potrzebne są przygotowane, przeszkolone osoby wyrażające chęć przyjęcia do swojej rodziny dziecka, a czasami kilkuosobowego rodzeństwa.

AKTUALNA SYTUACJA

Na terenie naszego powiatu aktualnie funkcjonują 123 rodziny zastępcze różnego typu,  przebywa w nich 231 dzieci. Liczby te odzwierciedlają potrzeby jakie występują tuż obok nas, w naszym środowisku oraz jaka jest potrzeba zabezpieczenia dzieci w pieczy zastępczej. Środowisko rodzin zastępczych i dzieci z terenu naszego powiatu jest bardzo zintegrowane, rodziny znają się i spotykają, wymieniają się doświadczeniami i wspierają w trudnych sytuacjach.

PIKNIK BYŁ OKAZJĄ DO INTEGRACJI I WYMIANY DOŚWIADCZEŃ

W lipcu, na terenie Dworku Andrzejówka w Gardzieniu odbył się piknik dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej na terenie powiatu iławskiego, osób sprawujących pieczę zastępczą i  ich rodzin. Piknik jest organizowany corocznie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie. Dla rodzin zastępczych stanowi on  okazję do integracji i wymiany doświadczeń, a dzieciom  zapewnia wspólną zabawę. Piknik obfitował w liczne atrakcje: malowanie twarzy, zabawy integracyjne prowadzone przez animatorów, pokazy sprzętów i wozów zorganizowane przez służby mundurowe: straż pożarną z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie, funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Iławie oraz funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Iławie. W czasie pikniku Jolanta Rynkowska – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie oraz wicestarosta Marek Polański podziękowali i złożyli wyrazy uznania za codzienny trud pracy rodzinom zastępczym oraz życzyli wszystkim udanej zabawy. Do życzeń dołączyli się również zaproszeni goście: Bernadetta Hordejuk – Przewodnicząca Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Krzysztof Harmaciński – Wójt Gminy Iława, Dorota Kamińska – zastępca Burmistrza Miasta Iławy oraz Lucyna Górnik – zastępca Burmistrza Susza.

 

DIAMENT DOBROCI I SERCA

Chcemy podkreślić, iż doceniamy pracę rodzin zastępczych, jesteśmy dumni, że wśród nas znajdują się bohaterowie, którzy w życiu codziennym decydują się na pomoc dzieciom, które nie mają warunków do dorastania we własnej, biologicznej rodzinie. Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego każdego roku przyznaje okolicznościową statuetką –  Diamentu Dobroci i Serca, którą wyróżnia rodziny zastępcze z województwa warmińsko – mazurskiego . W tym roku również Pani Danuta z naszego powiatu otrzymała takie wyróżnienie. Pani Danusia to cudowna osoba, stworzyła dzieciom szczęśliwy i bardzo wyjątkowy dom. W swoim postępowaniu bierze pod uwagę dobro dzieci, chce aby czuły się kochane i bezpiecznie. Zorganizowała swoje życie tak, aby dzieci miały odpowiednią opiekę i wychowanie. Pani Danusia diagnozuje dzieci, korzysta z wsparcia specjalistów, wraz z dziećmi brała udział w turnusach rehabilitacyjnych, realizuje indywidualny program usprawniania dzieci w domu – zakupiła materiały i urządzenia, bierze udział w szkoleniach, projektach i grupie wsparcia. Danusia dba o wszechstronny rozwój dzieci,  organizuje im atrakcyjne wyjazdy podczas wakacji i ferii oraz czas wolny, daje szczęście i miłość naszym dzieciom.

Dziękujemy wszystkim rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka za zaangażowanie i wszelkie podejmowane działania na rzecz najmłodszych – dzieci , potrzebujących wsparcia i pomocy, za gotowość otwarcia serc i domów na przyjęcie dzieci, które nie mogą wychowywać się i wzrastać w swoich środowiskach rodzinnych.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie serdecznie zaprasza osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny zastępczej od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 – 15.15 do naszej siedziby w Iławie, ul. Gen. Wł. Andersa 3 a lub do kontaktu telefonicznego tel. 89 649 04 50, e-mail: sekretariat@pcprilawa.pl.

Autor: Joanna Mazurkiewicz, zastępca dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie


Coroczna konferencja organizowana z okazji Dnia Rodzicielstwa zastępczego. Rodzina zastępcza z Powiatu Iławskiego (pragnąca pozostać anonimowa) otrzymała statuetkę

Konferencja


piknik 1

piknik 2

piknik 3

piknik 4

Piknik integracyjny rodzin zastępczych z Powiatu Iławskiego


 Fot. Archiwum PCPR Iława, Fot. Pixabay.com