Co roku we wrześniu Rzecznik Praw Obywatelskich i Związek Stowarzyszeń Alzheimer Polska organizują konferencję poświęconą osobom żyjącym z otępieniem i ich rodzinom, opiekunom. W tym roku rozmowa dotyczyć będzie możliwościach wsparcia osób żyjących z demencją w zaawansowanym stadium choroby i ich bliskich. Konferencja odbędzie się 16 września 2022 r. (piątek) w godzinach 11.00 – 15.00 w Biurze RPO w Warszawie, Al. Solidarności 77. Konferencja będzie także transmitowana online dla wszystkich zainteresowanych oraz  tłumaczona na język migowy.Transmisja online

Wydarzenie będzie transmitowane w czasie rzeczywistym poprzez platformę YouTube oraz Facebook. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych na Profilach Biura RPO jest dostępna pod adresem: https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/2021-12/polityka_serwisow_medialnych_social_media_v1.pdf Jeżeli wezmą Państwo aktywny udział (np. udział w dyskusji lub czacie) online w wydarzeniu, RPO pozyska dodatkowe dane, takie jak nazwa użytkownika.


Aby wziąć udział w spotkaniu wystarczy wejść na link:

https://youtu.be/rW0vNwqfY2U


Ważny temat konferencji

Temat konferencji jest ważny dla wielu środowisk w całej Polsce. Aby go przybliżyć jak najszerszemu gronu osób zainteresowanych, wydarzenie będzie transmitowane w Internecie. Daje to też możliwość organizowania lokalnych spotkań i wspólnego uczestnictwa w konferencji online. Organizator zaprasza do udziału w konferencji lokalne władze, instytucje publiczne, liderów organizacji społecznych, osoby chorujące, terapeutów opiekunów. Może to być dobra okazja do zauważenia problemów i potrzeb rodzin, w których żyją osoby z demencją oraz do rozmów na ten temat w kontekście społecznym, lokalnym, zawodowym.

Podczas konferencji będzie możliwość, zadawania pytań ekspertom na czacie lub za pomocą maila na adres: alzheimer@brpo.gov.pl.

Świadomość społeczna na temat osób żyjących z demencją, ich potrzeb oraz problemów, z jakimi muszą się mierzyć opiekunowie w codziennym życiu, a także dostępnych form pomocy, jest w dalszym ciągu niewystarczająca. Musimy zrobić wszystko, aby ten stan zmieniać, szczególnie mając na uwadze prognozy demograficzne.


SZCZEGÓŁY W PONIŻSZYCH LINKACH:

Plakat

Plakat informacja

Program konferencji 16 09 2022

Klauzula informacyjna