W ramach projektu „Kadry nowoczesnej gospodarki” realizowanego przez Inkubator Technologiczny w Iławie,  po intensywny, trzymiesięcznym szkoleniu z programowania w Javie zakończyła kurs właśnie pierwsza, dziesięcioosobowa grupa uczestników tego projektu. [Na zdjęciu z trenerem]A to oznacza, że na rynek pracy w powiecie iławskim trafiło właśnie dziesięciu dobrze przeszkolonych i przygotowanych do pracy w branży IT Junior Java Developerów, których umiejętności potwierdzone zostały przez TestArmy – Cybersecurity and Software Testing Services i Testuj.pl – Test, Bugs & Rock’n’Roll. Szkolenia kolejnych dwóch grup jeszcze trwają. Koniec szkoleń nie oznacza końca pracy. Przed nami etap spotkań z ekspertami z branży IT, które pomogą uczestnikom projektu w doskonaleniu warsztatu czy budowie własnego portfolio.

Źródło: Inkubator Technologiczny w Iławie