W poniedziałek 11 lipca, o godz. 12.00, w trybie zdalnym odbędzie się XXXIX Sesja Rady Powiatu Iławskiego.



Porządek obrad przewiduje m. in.:

  1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu iławskiego.
  2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie tygodniowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmieniającej uchwalę Nr XXXVIII/295/22 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2022.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2022 rok.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie.