Informujemy, że od miesiąca sierpnia 2022 r. rozpoczną się roboty drogowe w związku, z czym wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu iławskiego. Na zadaniach pn.:

– „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1214N Kałduny – Rożental – Wałdyki w msc. Rożental” – wykonawca robót DROGOMEX Sp. z o. o. Pruszków,

– „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1339N Frednowy – Franciszkowo – Dziarny (dr. woj. nr 536)” – wykonawca robót COLAS POLSKA Sp. z o. o. Palędzie,

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1269N gr. woj. (Trumieje) – Biskupiczki w msc. Butowo” – wykonawca robót  KWIDZYŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO – BUDOWLANYCH STRZELBUD Sp. z o. o. Kwidzyn,

– „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1200N gr. woj. (Kołodzieje)-Bałoszyce-Babięty Wlk. – wykonawca robót DROGOMEX Sp. z o. o. Pruszków

prace budowlane będą trwały do końca października 2022 r.

 Na zadaniu pn.:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1295N Kamieniec – Ulnowo odc. Olbrachtówko – Ulnowo, ETAP I – odcinek Brusiny – Ulnowo – wykonawca robót COLAS POLSKA Sp. z o. o. Palędzie prace budowlane będą trwały do końca listopada 2022 r.

Na zadaniu pn.:

– „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1329N Boreczno-Iława na odcinku Urowo-Iława od km 4+910 do km 16+910„ – wykonawca robót DROGOMEX Sp. z o. o. Pruszków

prace budowlane będą trwały do końca października 2023 r.


„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1200N gr. woj. (Kołodzieje)-Bałoszyce-Babięty Wlk. ” z udziałem środków z  Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

          Informujemy, iż inwestycja pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1200N gr. woj. (Kołodzieje)-Bałoszyce-Babięty Wlk.”, dofinansowana została ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Głównym celem przedsięwzięcia jest przebudowa istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej wraz ze zjazdami publicznymi i indywidualnymi do posesji polegająca na poszerzeniu jezdni do 5,50 m na dł. 995 mb. Nawierzchnia jezdni, zjazdów na drogi, pola i do posesji zostaną wykonane z asfaltobetonu.

Całkowity koszt inwestycji:  1 339 892,12

Wartość dofinansowania:  639 233,46


Źródło: Powiatowy Zarząd Dróg (Fot. pixabay.com)