Bartosz Bielawski (po prawej), Starosta Powiatu Iławskiego oraz Mateusz Ruczyński, pełnomocnik wykonawcy inwestycji Przedsiębiorstwa Robót Budowlanych ASBUD Sp. z.o.o. tuż po podpisaniu umowy

Dziś tj. 12 lipca 2022 r., Samorząd Powiatu Iławskiego  przypieczętował  umową z wykonawcą realizację ważnej inwestycji pn. Budowa domu dziecka wraz z modernizacją budynku szkoły i zagospodarowaniem terenu”. Mowa o budowie domu dla dzieci w Suszu, który powstanie przy Zespole Szkół im. I. Kosmowskiej w Suszu. Samorząd otrzymał na ten cel dofinansowanie z programu rządowego Polski Ład w wysokości 5 mln zł. Umowę z wykonawcą inwestycji  wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podpisał Bartosz Bielawski, Starosta Powiatu Iławskiego, Wicestarosta Marek Polański przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu oraz pełnomocnik Przedsiębiorstwa Robót Budowlanych ASBUD Sp. z.o.o. Mateusz Ruczyński.

Inwestycja połączona jest z  termomodernizacją Zespołu Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu wraz  z zagospodarowaniem działki, w tym obiektami towarzyszącymi i niezbędną infrastrukturą. Do istniejącego już budynku szkoły (ZS im. Kosmowskiej w Suszu) dobudowany będzie dom dziecka dla 14 podopiecznych. Dodatkowo powstanie m.in. zadaszona wiata rekreacyjna wraz z magazynkiem, utwardzony plac do ustawiania kontenerów śmietnikowych.

– To ważna powiatowa inwestycja, bo dotyczy potrzeb najmłodszych – mówi Bartosz Bielawski, Starosta Powiatu Iławskiego. –  Zapotrzebowanie na domy dla dzieci jest ogromne w naszym powiecie, podobnie jak w całym kraju. Każde takie miejsce jest natychmiast zagospodarowywane, co jest bardzo przykre. Cieszy natomiast fakt, że udaje się nam tworzyć optymalnie normalne warunki dla dzieci w trudnej życiowej sytuacji.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Powiat Iławski a zadanie to będzie dofinansowane z Programu pn.  Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Całkowity koszt inwestycji to 8.167.200,00 zł brutto.

Dofinansowanie z programu Polski Ład to 5 mln zł.

Wykonawcą inwestycji jest wspomniane Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych ASBUD Sp. z.o.o., które zaprojektuje i wykona wszelkie roboty budowlane, w terminie 480 dni od dnia podpisania umowy, tj. do 03.11.2023 r.

www.powiat-ilawski.pl


ramka 1ramka 2


umowa 2umowa 3

Fot. www.powiat-ilawksi.pl (M. Rogatty)