Starosta Bartosz Bielawski w imieniu swoim i Zarządu Powiatu Iławskiego oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Iławie składają wyrazy współczucia Grażynie Leppert z powody śmierci jej śp. Męża.Kondolencje