W piątek 8 lipca w Porcie Śródlądowym w Iławie odbył się Brydżowy Turniej o Nagrodę Starosty Powiatu Iławskiego. Wzięło w nim udział 32 zawodników z powiatu iławskiego oraz z powiatów okolicznych, nowomiejskiego i brodnickiego.brydzzzzz

Kilkugodzinny turniej zakończył się przyznaniem nagród Starosty Powiatu Iławskiego parom, które zajęły od pierwszego do piątego miejsca.

I MIEJSCE

Henryk Drzewoszewski (Iława)
Adam  Przybilski (Iława)

——————–

II MIEJSCE

Irena Karkulak (Iława)
Jerzy Stefański (Iława)

——————–

III MIEJSCE

Andrzej  Milewski (Nowe Miasto Lubawskie)
Bogdan Grugiel (Nowe Miasto Lubawskie)

——————–

IV MIEJSCE

Anna Szczepańska (Brodnica)
Zdzisław Wojnowski (Brodnica)

——————-

V MIEJSCE

Halina Drozd (Iława)
Janusz Żądłowski (Iława)

FOTORELACJA Z TURNIEJU BRYDŻOWEGO O NAGRODĘ STAROSTY POWIATU IŁAWSKIEGO:


Brydż (ang. bridge) – logiczna gra karciana, w której bierze udział czterech graczy tworzących dwie rywalizujące ze sobą pary. Gracze stanowiący parę siedzą naprzeciwko siebie. Każda para stara się uzyskać lepszy wynik punktowy od wyniku przeciwników. Gra składa się z dwóch odrębnych części: licytacji oraz rozgrywki. Podczas licytacji gracze deklarują wzięcie pewnej minimalnej liczby lew  oraz wskazują kolor atutowy lub jego brak, a najwyższa deklaracja staje się kontraktem ostatecznym, z którego trzeba się wywiązać podczas drugiej części zwanej rozgrywką. Punkty zdobywa para, która deklarowała kontrakt i go zrealizowała albo para przeciwna, jeśli kontrakt nie został zrealizowany. Ponadto, w szczególnych przypadkach, przyznawane są dodatkowe premie punktowe. Do gry używana jest standardowa talia 52 kart. Istnieje wiele odmian brydża, ale zasadnicza istota i cele gry nie zmieniają się.

Brydż wywodzi się od wcześniejszej gry zwanej wistem, która pojawiła się w Anglii w XVI wieku. Gra szybko się rozpowszechniała i zaczęły powstawać nowe odmiany. W 1742 roku powstała pierwsza książka o grze napisana przez Edmonda Hoyle’a. Prawdziwy rozkwit wista nastąpił w XIX wieku. W 1857 roku odbył się pierwszy turniej międzynarodowy. Popularność gry zaczęła jednak znacznie szybciej rosnąć w Stanach Zjednoczonych, niż na Starym Kontynencie. W 1881 roku została założona Amerykańska Liga Wista. W tym samym czasie powstała, najprawdopodobniej w Rosji (choć niektóre teorie utożsamiają miejsce powstania brydża z Turcją i Egiptem) odmiana wista, nazwana później brydżem. Początkowo gra nie dorównywała wistowi popularnością, jednakże w 1896 roku powstała pierwsza publikacja na temat brydża: „Biritch or Russian Whist”.

Brydż wywodzi się od wcześniejszej gry zwanej wistem, która pojawiła się w Anglii w XVI wieku. Gra szybko się rozpowszechniała i zaczęły powstawać nowe odmiany. W 1742 roku powstała pierwsza książka o grze napisana przez Edmonda Hoyle’a. Prawdziwy rozkwit wista nastąpił w XIX wieku. W 1857 roku odbył się pierwszy turniej międzynarodowy. Popularność gry zaczęła jednak znacznie szybciej rosnąć w Stanach Zjednoczonych, niż na Starym Kontynencie. W 1881 roku została założona Amerykańska Liga Wista. W tym samym czasie powstała, najprawdopodobniej w Rosji (choć niektóre teorie utożsamiają miejsce powstania brydża z Turcją i Egiptem) odmiana wista, nazwana później brydżem. Początkowo gra nie dorównywała wistowi popularnością, jednakże w 1896 roku powstała pierwsza publikacja na temat brydża: „Biritch or Russian Whist”.

Źródło: Wikipedia


www.powiat-ilawski.pl (Fot. M. Rogatty)