Wyróżnienie w imieniu samorządu powiatu odebrał starosta Bartosz Bielawski (fot. PAP/Stach Leszczyński)


Zaczęło się od pomysłu, skończyło najbardziej prestiżową nagrodą, jaką otrzymać może samorząd w obszarze innowacyjności. Starosta Bartosz Bielawski odebrał niedawno wyróżnienie w konkursie „Innowacyjny samorząd” za opracowanie koncepcji, stworzenie i wdrożenie przez Powiatowy Urząd Pracy i Inkubator Technologiczny w Iławie regionalnej platformy rekrutacyjnej Pr@ca wNet. Uroczysta gala z udziałem Ministra Rozwoju i Technologii, podczas której wyróżniono najbardziej pomysłowe i innowacyjne samorządy w kraju, odbyła się 26 maja w Warszawie.„Innowacyjny samorząd” to konkurs organizowany przez Polską Agencję Prasową. Jego celem jest upowszechnianie innowacyjnych i nowoczesnych rozwiązań wdrażanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Kapituła konkursu, wyróżniając samorządy, bierze pod uwagę wyłącznie te projekty, które przyczyniły się do ulepszenia wewnętrznej organizacji pracy urzędów, poprawy jakości usług realizowanych przez samorządy, poprawy warunków i jakości życia mieszkańców, zwiększenia efektywności wydatkowanych środków oraz stworzenia dobrych warunków do rozwoju innowacyjności i przedsiębiorczości na swoim terenie.

Powiat Iławski wyróżniono za opracowanie koncepcji, stworzenie i wdrożenie pod koniec 2020 roku regionalnej platformy rekrutacyjnej Pr@ca wNet, która dostępna jest pod adresem www.pracawnet.pl. – Nasza platforma to nowatorskie w skali kraju narzędzie, które wspiera pracodawców w pozyskiwaniu i rekrutacji pracowników o zróżnicowanych kwalifikacjach i doświadczeniu spośród wszystkich osób – zarówno bezrobotnych, jak i tych które chcą zmienić swoją obecną pracę. – mówi Agata Steiner-Dembińska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie.Pracodawcy, dzięki zaawansowanym mechanizmom filtrowania informacji, znajdą w naszej bazie profile tych kandydatów, którzy ściśle spełniają ich oczekiwania – dodaje.

Tym, co dodatkowo odróżnia Pr@cę wNet od innych, głównie komercyjnych narzędzi rekrutacyjnych jest fakt udostępniania pracodawcy danych kandydata dopiero po wyrażeniu przez niego na to zgody. Co ważne, w bazie portalu znajdują się wyłącznie aktualne profile osób gotowych na podjęcie pracy. Wpisy nieaktualizowane przez kandydatów do pracy przez dłużej niż miesiąc stają się niewidoczne dla pracodawców. Użytkownicy platformy mogą też korzystać dodatkowo z przyjaznego, darmowego, a przede wszystkim prostego kreatora CV.

Prace związane z powstaniem Pr@cy wNet koordynował Inkubator Technologiczny w Iławie, za który odpowiada Michał Młotek. Za wdrożeniem części najbardziej złożonych rozwiązań stała spółka Cormo z Olsztyna. Obecnie portalem zarządzają pracownicy Działu Usług Rynku Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie. Do tej pory skorzystało z niego aktywnie prawie trzy tysiące mieszkańców powiatu iławskiego. Warto dodać, że Pr@ca wNet została niedawno wyposażona w zaawansowane narzędzia statystyczne, umożliwiające śledzenie ilości kontaktów pomiędzy pracownikami a pracodawcami. Z uwagi na wysoką efektywność Pr@cy wNet wdrożeniem podobnych rozwiązań zainteresowane są dziś inne samorządy w kraju.

W skład kapituły konkursu „Innowacyjny samorząd”, która wskazała najbardziej innowacyjne projekty w kraju, weszli: dyrektor biura Związku Powiatów Polskich Rudolf Borusiewicz, prezes Unii Miasteczek Polskich Grzegorz Cichy, dyrektor biura Unii Metropolii Polskich Tomasz Fijołek, redaktor prowadzący Serwisu Samorządowego PAP Mateusz Kicka, prof. Stanisław Łobejko ze Szkoły Głównej Handlowej, dyrektor biura Związku Województw RP Jakub Mielczarek, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech Justyna Orłowska, dr Tomasz Pilewicz ze Szkoły Głównej Handlowej, dyrektor biura Związku Miast Polskich Andrzej Porawski oraz dyrektor biura Związku Gmin Wiejskich RP Leszek Świętalski.

Oprócz powiatu iławskiego kapituła wyróżniła i nagrodziła w tym roku także miasta na prawach powiatu Katowice i Jelenia Góra oraz powiaty żuromiński, gostyński, sokólski i pilski, a w szczególny sposób powiaty tarnowski, toruński i poznański.

Regionalna platforma rekrutacyjna Pr@ca wNet dostępna jest pod adresem www.pracawnet.pl.