Zespół Szkół w Lubawie to instytucja z wieloletnią historią. Jednym z jej elementów jest długoletnia współpraca ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich. Współpraca ta rozpoczęła się w 1987 r., kiedy Stefan Pankowski, ówczesny kierownik Warsztatów Szkolnych, założył Koło Stowarzyszenia Elektryków Polskich przy Zespole Szkół w Lubawie (w sposób sformalizowany Koło działa od 22 maja 1997 r.)Celem Koła SEP było usprawnienie procesu kształcenia w zakresie przygotowania uczniów Technikum Elektrycznego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie elektryk, obecnie Szkoły Branżowej I Stopnia, do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie technik elektryk i elektryk oraz w celu uzyskania uprawnień SEP w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV.

Każdego roku wielu uczniów Zespołu Szkół w Lubawie kończących naukę w zawodzie technik elektryk i elektryk przystępuje do egzaminu SEP przed Komisją powołaną przez Oddział SEP w Olsztynie. Dzięki aktywnej współpracy Koła SEP z nauczycielami teoretycznej i praktycznej nauki zawodu zdawalność egzaminów zawodowych, zarówno SEP, jak i potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, jest bardzo wysoka.

W ramach dodatkowej działalności niektórzy członkowie lubawskiego Koła SEP prowadzą szkolenia dla młodzieży w zakresie udzielania pierwszej pomocy, w tym kursy na ratownika pierwszej pomocy przedmedycznej, ze szczególnym uwzględnieniem  porażenia prądem elektrycznym i piorunem.

Wieloletnia i aktywna działalność lubawskiego Koła SEP została doceniona przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Na mocy jego decyzji  Zespół Szkół w Lubawie został wyróżniony medalem im. prof. Stanisława Fryzego „w uznaniu zasług w kształceniu młodych kadr elektryków oraz w podziękowaniu za współpracę ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich.”

Źródło: ZS Lubawa

medal 2medal 3