Starosta Powiatu Iławskiego ogłasza sprzedaż ruchomych składników majątkowych, które przeszły na własność Powiatu Iławskiego w wyniku stosowania przepisów ustawy o rzeczach znalezionych. Aukcja zostanie przeprowadzona w poniedziałek 30 maja 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Iławie, przy ul. Gen. Wł. Andersa 2 a, 14-200 Iława, w sala nr 1. Początek aukcji godzina 10.00.OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY W TRYBIE AUKCJI

ruchomych składników majątkowych, które przeszły na własność Powiatu w wyniku stosowania przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych. Działając na podstawie Uchwały Nr 145/617/17 Zarządu Powiatu Iławskiego z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia ewidencji oraz trybu likwidacji rzeczy znalezionych, które stały się własnością Powiatu Iławskiego oraz Uchwały o zmianie powyższej uchwały Nr 261/802/22 Zarządu Powiatu Iławskiego z dnia 11 maja 2022 r., Starosta Powiatu Iławskiego ogłasza sprzedaż ruchomych składników majątkowych, które przeszły na własność Powiatu w wyniku stosowania przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych.

Nazwa i siedziba jednostki (Organizatora aukcji)

Powiat Iławski, ul. Gen Wł. Andersa 2A, 14-200 Iława, tel. 089/649-08-48

Miejsce i termin przeprowadzenia aukcji

Aukcja zostanie przeprowadzona w Starostwie Powiatowym w Iławie przy ul. Gen. Wł. Andersa 2 a, 14-200 Iława, sala nr 1.

Rozpoczęcie aukcji o godzinie 10.00 w dniu 30.05.2022 r.

Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane rzeczy

Sprzedawane rzeczy obejrzeć można w dniu aukcji w godzinach 8.00 – 9.30.

Zamiar obejrzenia rzeczy zgłaszać należy pani Monice Kłosowskiej, pokój nr 113, tel. 89/649-08-48.

Rodzaj, typ i ilość sprzedawanych rzeczy, cena wywoławcza

Lp Nr inwentarzowy Nawa i opis rzeczy ilość Cena wywoławcza (zł) Minimalna kwota postąpienia (zł)
1 192/RZ Rower typu BMX koloru czarnego z napisem FOLTA:

– uszkodzone hamulce,

– zniszczone siodełko,

– rower typu BMX bez przerzutek.

1 150,00 10,00
2 196/RZ Rower KARAT- damka koloru niebieskiego:

– urwany tylni błotnik,

– uszkodzony kosz,

– brak hamulców w kierownicy,

– rower z oznakami korozji.

1 50,00 10,00
3 207/RZ Rower górski REX R TK 200, biało- czarny z czerwonymi wstawkami:

– urwane hamulce w kierownicy,

– rower ma 7 i 3 biegi.

1 250,00 10,00
4 209/RZ Rower koloru szarego z napisem CANOGA:

– zniszczona kierownica,
– widoczna korozja na kierownicy i widelcu,

– uszkodzony przedni błotnik.

1 200,00 10,00
5 210/RZ Rower koloru brązowego NOBLESS:

– zniszczone siodełko,

– zepsuty koszyk,

– rower z widokami korozji,

– zniszczona kierownica,

– bez przerzutek,

– brak gumowej rączki na kierownicy z prawej strony.

1 50,00 10,00
6 216/RZ Rower miejski- damka; GRAND ORBE; kolor biały; przerzutki Shimano; błotniki i bagażnik w kolorze srebrnym; czarny dzwonek po lewej stronie:

– posiada 3 biegi.

1 280,00 10,00
7 217/RZ Rower miejski- męski: MERCATOR; kolor niebiesko – czarny; niebieskie rączki; srebrne błotniki:

– zniszczone siodełko,

– rower ma 3 biegi.

1 100,00 10,00
8 218/RZ Rower górski; bez nazwy; kolor czarny; siodełko firmy „Selle Royal”

– zepsute pedały,

– zniszczone rączki na kierownicy.

– rower ma przerzutki.

1 100,00 10,00
9 SP-104/EP/MR Rower elektryczny KALKHOFF 36V 612WH 1 1500,00 100,00

 Warunki prowadzenia aukcji

  1. Przystąpienie jednego licytanta wystarcza do przeprowadzenia aukcji.
  2. Organizator aukcji nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne sprzedawanych rzeczy. Kupujący ma możliwość zapoznania się ze stanem przedmiotów w terminach podanych w ogłoszeniu.
  3. Osoba przystępująca do aukcji powinna posiadać ze sobą dowód tożsamości.
  4. Osoba reprezentująca inną osobę fizyczną lub prawną (również współmałżonka) winna okazać się stosowną dokumentacją, potwierdzającą pełnomocnictwo do reprezentowania.
  5. Wzięcie udziału w aukcji poczytuje się za złożenie oświadczeń dotyczących: akceptacji warunków aukcji oraz że stan faktyczny przedmiotu sprzedaży jest nabywcy znany i nie wnosi on w tym zakresie żadnych zastrzeżeń, – świadomości, iż Organizator aukcji nie udziela gwarancji i wyłącza rękojmię na nabyte przez nabywcę przedmioty sprzedaży, – transportu zakupionego przedmiotu sprzedaży na koszt Nabywcy i w jego zakresie.
  6. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika aukcji, który zaoferuje najwyższą cenę. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku aukcji następuje z chwilą udzielenia przybicia, po trzecim ogłoszeniu.
  7. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia bezgotówkowo przy użyciu terminalu płatniczego w Starostwie Powiatowym w Iławie lub na rachunek dochodów budżetu powiatu niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego aukcję, nie dłuższym niż 7 dni.

Nabywca, który w terminie ustalonym zgodnie z powyższym, nie uiści ceny nabycia, traci prawo wynikające z przybicia.

  1. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
  2. Organizator aukcji może zmienić ogłoszenie, warunki aukcji, unieważnić lub zamknąć aukcję bez podawania przyczyny.

STAROSTA

 /-/ Bartosz Bielawski


Przedmioty z Biura Rzeczy Znalezionych Powiatu Iławskiego przeznaczone do licytacji:

 


OGŁOSZENIE LICYTACJI W WERSJI PDF:

ogłoszenie o licytacji

.