W tym roku, po raz kolejny, rekrutacja do szkół ponadpodstawowych Powiatu Iławskiego będzie prowadzona  w systemie elektronicznym. Nabór rozpocznie się 16 maja 2022 r. (poniedziałek), wiele czynności odbywać się będzie przez Internet. System elektroniczny dostarczy Państwu informacji o ofercie szkół ponadpodstawowych, kierunkach kształcenia, pozwoli na elektroniczne wypełnienie wniosku do szkoły, monitorowanie informacji o ilości kandydatów do wybranych oddziałów.Drodzy Rodzice i Ósmoklasiści!

Wkrótce w Waszym życiu zacznie się nowy etap – nauka w szkole ponadpodstawowej.Możecie kontynuować edukację w:

  • szkole branżowej I stopnia (3-letnia),
  • technikum (5-letnie),
  • liceum ogólnokształcącym (4-letnie).

Rekrutacja

W tym roku, po raz kolejny, rekrutacja do szkół ponadpodstawowych Powiatu Iławskiego będzie prowadzona  w systemie elektronicznym. Nabór rozpocznie się
16 maja 2022 r. (poniedziałek), wiele czynności odbywać się będzie przez Internet. System elektroniczny dostarczy Wam informacji o ofercie szkół ponadpodstawowych, kierunkach kształcenia, pozwoli na elektroniczne wypełnienie wniosku do szkoły, monitorowanie informacji o ilości kandydatów do wybranych oddziałów.

Aby skorzystać z elektronicznego systemu naboru wchodzimy na stronę: https://nabor.pcss.pl/ilawa/ Podstawową czynnością jest wypełnienie i zapisanie wniosku. W tym momencie zostanie utworzone konto w systemie Nabór (dane należy zachować do logowania!)

Jak wybrać szkołę i oddział (klasę)?

W naborze elektronicznym można wybrać dowolną liczbę oddziałów (klas)  z maksymalnie trzech szkół ponadpodstawowych naszego powiatu.

Lista preferencji to miejsce, gdzie wpisujemy w kolejności wybrane szkoły i klasy.

Na pierwszym miejscu należy wpisać tę szkołę i klasę, w której ósmoklasista najbardziej chciałby się uczyć. Będzie to szkoła tzw. pierwszego wyboru, do której trafi wniosek.

Jeśli do wybranego oddziału będzie bardzo dużo chętnych a uczniowi zabraknie punktów, aby rozpocząć tam naukę, to jego wniosek będzie rozpatrywany w kolejnej, klasie lub  w szkole, którą wybrał jako drugą, trzecią.

Złożenie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna): 16 maja 2022 – 21 czerwca 2022 r. do godz. 15.00

Wypełniony w systemie elektronicznym wniosek należy wydrukować, i podpisany przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna, dostarczyć do szkoły, którą wskazaliśmy na pierwszym miejscu.

Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty: 24 czerwca – 13 lipca 2022 r. do godz. 12.00

 

Po zalogowaniu się na konto w systemie Nabór dostępna będzie opcja, dzięki której można uzupełnić złożony wniosek o oceny ze świadectwa i wyniki egzaminu.

Dokumenty te, należy dostarczyć bezpośrednio do szkoły pierwszego wyboru.

Podanie  listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 20 lipca 2022 r.

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły:  24 czerwca – 22 lipca 2022 r. do godz. 15.00 – jeśli uczeń dostał się do jednej  z wybranych przez siebie szkół, musi do niej dostarczyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o wynikach egzaminu (jeżeli nie przekazał tych dokumentów wcześniej).

W ten sposób potwierdzi swoją wolę nauki w tej szkole.

 Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 25 lipca 2022 r. do godz. 14.00


Informacje o tym, do której szkoły i oddziału (klasy) kandydaci zostali zakwalifikowani/przyjęci udostępnione będą  w szkołach. Szczegółowe  informacje dotyczące oferty edukacyjnej oraz rekrutacji można uzyskać bezpośrednio  w szkołach:

  • Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego w Iławie, ul. H. Sienkiewicza 1, tel. (89) 648 65 96, strona internetowa: zsog.ilawa.pl
  • Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie, ul. M. Kopernika 8a, tel. (89) 649 13 12, strona internetowa: zsilawa.pl
  • Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie, ul. L. Mierosławskiego 10, tel. (89) 648 20 61, strona internetowa: zs-ilawa.pl
  • Zespół Szkół w Lubawie, ul. Gdańska 25, tel. (89) 645 26 31, strona internetowa: zs.lubawa.pl
  • Zespół Szkół im. I. Kosmowskiej w Suszu, ul. Wiejska 1, tel. (55) 278 61 98, strona internetowa: zssusz.home.pl
  • Zespół Szkół Rolniczych im. H. i S. Sierakowskich, ul. Daszyńskiego 12, tel. (55) 275 60 30, strona internetowa: zsr-kisielice.pl

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok 2022/2023 do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych: czteroletnich liceów ogólnokształcących i pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia:

.szkoly tabela


Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Iławie (www.powiat-ilawski.pl)