Sprawozdania oraz prace, które w ostatnich tygodniach wpłynęły do Starostwa, pokazują duże zaangażowanie i kreatywność uczestników tegorocznej Akcji


Wszystkim uczestnikom tradycyjnie organizowanej przez Starostwo Powiatowe w Iławie Akcji Czyste Jeziora i Rzeki, która w tym roku trwała od 4 kwietnia do 15 maja przypominamy, że we wtorek 31 maja upływa termin składania sprawozdań z Akcji. Dla tych, którzy złożą sprawozdania i wykażą się największym zaangażowaniem przewidziane są jak zawsze nagrody oraz statuetki. Sprawozdania należy składać w  Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa (pokój 314) lub w sekretariacie Starostwa. Udokumentowanie uczestnictwa w Akcji zależy od kreatywności i wyobraźni uczestników.Wśród uczestników Akcji Jury wyłoni zdobywców I, II i III miejsca w trzech kategoriach: przedszkolaki, uczniowie i pozostali uczestnicy, oraz przyzna pięć wyróżnień:

1) za największą ilość zebranych śmieci, 2) za oczyszczony wyeksponowany teren, 3) za oczyszczony trudnodostępny teren, 4) za ilość uczestników Akcji, 5) za przeprowadzenie imprez towarzyszących podnoszących świadomość ekologiczną.

Po podjęciu decyzji przez Jury wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej organizatora Akcji. Uczestnicy zostaną powiadomieni o miejscu i terminie wręczenia nagród i wyróżnień.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska
i Rolnictwa (w pokojach 313, 314 i 303) lub pod numerami telefonów (89 649 07 38, 89 649 08 79, 89 649 07 78). Druki sprawozdań dostępne są na stronie internetowej www.powiat-ilawski.pl w zakładce Akcja Czyste Jeziora i Rzeki (https://bit.ly/3NuwK1u).