Szymon Czuczko i Kacper Przemysław Grzywacz z nauczycielem prowadzącym Anetą Urbańską


Zwycięstwo w XXVI Wojewódzkiej Olimpiadzie Obrony Cywilnej jest ogromnym sukcesem uczniów Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 roku w Iławie. Szymon Czuczko i Kacper Przemysław Grzywacz – to zwycięzcy, laureaci I miejsca, uczniowie Budowlanki. Należy także wspomnieć, iż  Szymon Czuczko zdobył dodatkową nagrodę dla najlepszego uczestnika olimpiady, uzyskując najwyższą liczbę punktów – okazał się najlepszy z 32 uczestników. Opiekunem laureatów była Aneta Urbańska, nauczyciel ZS im. Bohaterów Września 1939 roku w Iławie. Wszystkim serdecznie gratulujemy!Zwycięzcy jeszcze przed samą olimpiadą, która odbyła się 18 marca 2022 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, przeszli dwa etapy – konkurs szkolny i międzyszkolny w dziedzinie obrony cywilnej. W finale w marcu musieli wykazać się szeroką wiedzą dotyczącą bezpieczeństwa państwa, m.in. w dziedzinie ochrony ludności i obrony cywilnej, zagrożeń w czasie  pokoju, działań ratowniczych w sytuacji zagrożeń, ale także udzielanie pierwszej pomocy, edukacji zdrowotnej, znajomością przepisów i zasad ruchu drogowego.

– Wielkie gratulacje dla chłopaków! To młodzi ludzie, którzy chętnie służą pomocą innym. Mają swoje pasje, które starannie rozwijają. Olimpiada Wiedzy o Obronie Cywilnej to obszerny zakres materiału, z którym musieli się zapoznać – mówi Aneta Urbańska, opiekun. Poza ogromną wiedzą teoretyczną Szymon i Kacper posiadają umiejętności w dziedzinie udzielania pierwszej pomocy, czym wykazali się podczas olimpiady. Należy wspomnieć, że Szymon należy do Ochotniczej Straży Pożarnej a Kacper zasila szeregi Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego. Praca z takimi uczniami to sama przyjemność.

Jak co roku celem Olimpiady była popularyzacja problematyki obrony cywilnej wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych, przygotowanie młodzieży do racjonalnych zachowań w obliczu zagrożeń cywilizacyjnych, kształtowanie nawyków i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, popularyzacja znajomości przepisów o ruchu drogowym, kształtowanie świadomości i postaw, a przede wszystkim przygotowanie młodego pokolenia na przeciwstawianie się realnym i potencjalnym zagrożeniom związanym z występowaniem klęsk żywiołowych i innych niebezpieczeństw wywołanych siłami natury lub działalnością człowieka oraz udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym w tych zdarzeniach.

Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Obronie Cywilnej zwana dalej jest stałym przedsięwzięciem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, realizowanym przez Wydział Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przy współudziale:

– Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie,
– Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie,
– Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Olsztynie,
– Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

budowlanka 2


Fot. Urząd Wojewódzki w Olsztynie