Powiat Iławski, jako organ prowadzący szkoły ponadpodstawowe, otrzymał dofinansowanie dla biblioteki w Technikum nr 2 w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie w wysokości 12 000,00 zł. w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na 2022 rok, którego celem jest promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.loga czytelnictwo

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.

www.powiat-ilawski.pl