Do Starostwa Powiatowego w Iławie wpłynęła informacja o likwidacji Stowarzyszenia Klub Jeździecki  Wyjątkowi Siemiany.Dokument