W środę 27 kwietnia, po dwóch latach przerwy związanej z pandemią, odbył się XXII Powiatowy Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny. Zwycięzcami okazali się uczniowie Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 roku w Iławie, w składzie Kamil Ziółkowski, Kacper Grzywacz, Szymon Czuczko (na zdjęciu obierają gratulacje i upominki ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Iławie, z rąk Komendanta Powiatowego Policji w Iławie mł. insp. Waldemara Pankowskiego). Serdecznie gratulujemy sukcesu!W Turnieju wzięła udział młodzież z pięciu szkół ponadpodstawowych powiatu iławskiego. Turniej odbył się w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Iławie przy Budowlance. Rozpoczął się o godz. 9:00. Gospodarzem  była Elżbieta Gościńska, dyrektor ZS im. Bohaterów Września 1939 roku, natomiast prowadziła go Aneta Urbańska, nauczycielka z Budowlanki. Oficjalnego otwarcia Turnieju dokonał wicestarosta Powiatu Iławskiego, Marek Polański, obecna była także Renata Motylińska, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Iławie, natomiast organizacją Turnieju ze strony Starostwa Powiatowego w Iławie zajmowała się Agnieszka Zabłotna z tegoż wydziału. Nie mogło zabraknąć służb mundurowych, które przeprowadzały praktyczne sprawdziany podczas Turnieju. Obecny był Komendant Powiatowy Policji w Iławie mł. insp. Waldemar Pankowski, oraz p.o. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej st. kpt. Bogdan Grzymowicz.

Drużyny Turnieju

Z niełatwymi konkurencjami zmagało się pięć drużyn 3-osobowych z Zespołu  Szkół Ogólnokształcących im. Stefana. Żeromskiego w Iławie (Jakub Węglerski, Karol Bagrowski, Wiktor Gnaczyński),  z Zespołu  Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie (Konrad Zabłotny, Jakub Borowski, Maciej Toczek) , z Zespołu  Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie (Kamil Ziółkowski, Kacper Grzywacz, Szymon Czuczko), z Zespołu  Szkół w Lubawie (Miłosz Buczkowski, Wiktor Machulski, Wojciech Konarzewski) oraz z Zespołu  Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu (Michał Kowalski, Cezary Kalina, Nikodem Chołuj).

Przebieg Turnieju

Testy teoretyczne:

test wiedzy obejmujący zagadnienia dotyczące zasad i przepisów o ruchu drogowym,

– test skrzyżowań,

– test z historii polskiej motoryzacji.

Młodzież miała na rozwiązanie testu 50 minut.

Po napisaniu testu uczestnicy wzięli udział w sprawdzianie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, z przygotowania pojazdu do jazdy oraz z jazdy sprawnościowej samochodem z tzw. „talerzem Stewarta” (dwie wymienione, jako ostatnie konkurencje, odbyły się na parkingu).


WYNIKI

I miejsce – Zespół  Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie (Kamil Ziółkowski, Kacper Grzywacz, Szymon Czuczko)

II miejsce – Zespół  Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie (Konrad Zabłotny, Jakub Borowski, Maciej Toczek)

III miejsce – Zespół  Szkół Ogólnokształcących im. Stefana. Żeromskiego w Iławie (Jakub Węglerski, Karol Bagrowski, Wiktor Gnaczyński)

IV miejsce –  Zespół  Szkół w Lubawie (Miłosz Buczkowski, Wiktor Machulski, Wojciech Konarzewski)

V miejsce  – Zespół  Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu  (Michał Kowalski, Cezary Kalina, Nikodem Chołuj)


Zwycięska drużyna pojedzie na  Warmińsko – Mazurski Finału Wojewódzkiego Turnieju Motoryzacyjnego, który odbędzie się w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Olsztynie,  23 maja 2022 r.

Skład sędziowski Turnieju: Podkomisarz Mirosław Kowalski –Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji
w Iławie – SĘDZIA GŁÓWNY.

Sędziowie pomocniczy:

– aspirant sztabowy Michał Bartkowski – Komenda Powiatowa Policji w Iławie
– starszy aspirant Joanna Kwiatkowska – Komenda Powiatowa Policji w Iławie
– starszy kapitan Krzysztof Rutkowski – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Iławie
– ogniomistrz Paweł Szauer – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Iławie
– Oskar Łukaszewski – Polski Czerwony Krzyż  Oddział Rejonowy w Iławie.


FOTORELACJA Z XXII MŁODZIEŻOWEGO POWIATOWEGO TURNIEJU MOTORYZACYJNEGO W IŁAWIE:

www.powiat-ilawski.pl (Fot. Magdalena Rogatty, Agnieszka Zabłotna, Radosław Wegiera, Mateusz Karasz)