W czwartek 24 marca br., o godz. 12.00, w trybie zdalnym dobędzie się XXXV Sesja Rady Powiatu Iławskiego.Porządek obrad przewiduje m. in.:

 1. informację Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Iławie o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych powiatu za rok 2021,
 2. przyjęcie sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji za rok 2021 oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego,
 3. informację Powiatowego Lekarza Weterynarii w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa weterynaryjnego w powiecie iławskim za rok 2021,
 4. przyjęcie sprawozdania  z wysokości średnich wynagrodzeń  nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach Powiatu Iławskiego,
 5. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zamiaru przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Iławie, wchodzącego w skład Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie,
 6. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie w sprawie przeznaczenia środków PFRON na rehabilitację zawodową i społeczną w 2022 roku,
 7. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2022 rok,
 8. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2022-2035,
 9. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu Rady Powiatu Iławskiego na 2022 rok,
 10. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu komisji Rewizyjnej na rok 2022,
 11. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na rok 2022.