Informujemy, że zadanie pn. „Pomoc dla domów pomocy społecznej  w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2” finansowane jest z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Przyznane środki przeznaczone są na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2,
w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia,  a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki. Środki te otrzymały: Dom Pomocy Społecznej w Lubawie i Dom Pomocy Społecznej w Suszu.

Całkowita wartość zadania: 112 449,00 zł

Wartość finansowania: 112 449,00 zł