Na stronie Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie pojawiają się kolejne ważne informacje tym razem z Ministerstwa Edukacji i Nauki, które dotyczą dalszych losów uchodźców wojennych z Ukrainy. Są to nowe informacje dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy. Mowa o praktycznych wskazówkach odnośnie zapisania dziecka do szkoły oraz praw, jakie przysługują uczniom z zagranicy w polskich szkołach. Informacja została opracowana w języku polskim i ukraińskim.Materiał przygotowany dla rodziców uczniów przybywających z Ukrainy zawiera informację o dokumentach, jakie są wymagane, aby zapisać dziecko do szkoły. Przyjęcie do szkoły wymaga złożenia wniosku, a decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor. Publiczna szkoła podstawowa, w rejonie której mieszka dziecko przybyłe z zagranicy, przyjmuje z urzędu, a inne publiczne szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe w miarę posiadania wolnych miejsc. Jeśli w wybranej placówce nie ma wolnych miejsc, potrzebny jest kontakt z urzędem gminy.

Dzieci w wieku 7-18 lat mogą nieodpłatnie uczyć się w polskich szkołach. Brak znajomości języka polskiego nie stanowi formalnej przeszkody. Uczniowie z Ukrainy mogą uczestniczyć w nieodpłatnych lekcjach języka polskiego organizowanych przez szkołę oraz zostać objęte opieką psychologiczno-pedagogiczną z związku z doświadczeniem migracyjnym.


Informacja opracowana w języku polskim i ukraińskim w poniższym linku: 

https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/informacja-dla-rodzicow-dzieci-przybywajacych-z-ukrainy———2


Wszelkie formy możliwości pomocy należy zgłaszać do poszczególnych urzędów wojewódzkich. W Województwie Warmińsko-Mazurskim jest to:

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Urszula Jędrychowska, 500 477 570

urszula.jedrychowska@uw.olsztyn.pl

ukraina@uw.olsztyn.pl


https://www.gov.pl/web/rodzina/informacja-dla-obywateli-ukrainy-1