W czwartek 10 marca 2022 r. w Iławie odbyło się posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Uczestniczyły w nim władze wojewódzkie oraz powiatowe z całego regionu. Gospodarzem spotkania był Starosta Powiatu Iławskiego Bartosz Bielawski natomiast przewodniczącym Konwentu był Jan Harhaj, Starosta Powiatu Lidzbarskiego, który poprowadził posiedzenie. Tuż przed oficjalnym posiedzeniem Konwentu goście zwiedzili najnowszą i najważniejszą  inwestycję ostatnich lat w powiecie Iławskim – nową siedzibę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, przy ul. Sucharskiego 3 w Iławie.2


Tematem wiodącym Konwentu była jednak aktualna sytuacja związana z uchodźcami z Ukrainy. Głos zabrali wszyscy przedstawiciele władz wojewódzkich – Artur Chojecki, Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Gustaw Marek Brzezin, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ale także Janusz Dzisko, dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Inspektoratu Sanitarnego WSSE Olsztyn, Andrzej Zakrzewski, dyrektor Warmińsko-Mazurskiego oddziału wojewódzkiego NFZ w Olsztynie oraz Mateusz Szkaradziński, dyrektor oddziału Warmińsko-Mazurskiego PFRON. Mówiono m.in. o stanie przygotowań zasobów lokalowych  na Warmii i Mazurach, o wytycznych dla samorządów w kwestii organizacji i koordynacji systemowej pomocy uchodźcom, o sytuacji epidemicznej w związku z napływem ludności ze wschodu. Dużo czasu poświęcono szczegółom związanych ze specustawą, która ma być procedowana w najbliższą sobotę, a w poniedziałek 14 marca wprowadzona w życie. Samorządy powiatowe wspólnie z wojewódzkimi  w sprawach związanych z Ukrainą i pomocy uchodźcom patrzą w tym samym kierunku, panuje pełna współpraca.

W Konwencie wzięli udział starostwie z powiatów: bartoszyckiego (starosta Zbigniew Nadolny), braniewskiego (starosta Karol Motyka), działdowskiego (starosta Paweł Cieśliński), elbląskiego (starosta Maciej Romanowski), ełckiego (starosta Marek Chojnowski), giżyckiego (wicestarosta Mateusz Sieroński), gołdapskiego (starosta Marzanna Wardziejewska oraz wicestarosta Andrzej Ciołek), iławskiego (starosta Bartosz Bielawski, wicestarosta Marek Polański), kętrzyńskiego (starosta Michał Kochanowski), lidzbarskiego (starosta Jan Harhaj), mrągowskiego (starosta Barbara Kuźmicka-Rogala), nidzickiego (starosta Marcin Paliński), nowomiejskiego (wicestarosta Jarzy Czapliński), oleckiego (starosta Marzanna Pojawa Grajewska), olsztyńskiego (starosta Andrzej Abako, wicestarosta  Joanna Michalska), piskiego (wicestarosta Marek Wysocki), szczycieńskiego (starosta Jarosław Matłach) oraz węgorzewskiego (starosta Marzanna Supranowicz).


Zwiedzanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Sucharskiego 3 w Iławie:

 


Posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego:

8

34567

 

www.powiat-ilawski.pl (Fot. M. Rogatty)