Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Iławie ma przyjemność poinformować, że od kwietnia działalność Punktu Wczesnej Interwencji zostanie wzmocniona środkami z Gminy Miejskiej Iława i Powiatu Iławskiego. Ponadto przekazujemy bardzo dobrą wiadomość dla wielu rodzin oczekujących na wsparcie naszych specjalistów (lekarz specjalista rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuci, neurologopeda, terapeuta integracji sensorycznej, itp.), że od 4 kwietnia do końca roku kalendarzowego nasze działania będzie wspierał Partner Fundacja PZU. Poprzez zaangażowanie się Fundacji PZU mamy nadzieją maksymalnie skrócić czas oczekiwania na wizyty do specjalistów.Wczesna interwencja – to szereg wielospecjalistycznych oddziaływań diagnostycznych i terapeutycznych, podjętych w stosunku do dziecka i jego rodziny, mających na celu jak najszybsze wykrywanie trudności rozwojowych i minimalizowanie ich tak, aby dziecko uzyskało możliwie najlepszy dla niego rozwój w sferze ruchowej, intelektualnej, emocjonalnej i społecznej.

Punkt Wczesnej Interwencji pomaga:
• Rodzinom, którym potrzebne jest wsparcie oraz pomoc w prowadzeniu dziecka i znalezieniu się w nowej sytuacji życiowej.
• Dzieciom od urodzenia do 3 roku życia zagrożonym niepełnosprawnością i niepełnosprawnym oraz tym, których rozwój psychoruchowy jest znacznie opóźniony i nieharmonijny.
Jeżeli wiecie Państwo, że Wasze dziecko na przykład:
• urodziło się z tzw. ciąży ryzyka,
• przyszło na świat przedwcześnie,
• uzyskało po urodzeniu niską ocenę w skali Apgar,
• przebyło poważne niedotlenienie, ma niską wagę urodzeniową, asymetrię ciała, itp.
zgłoście się do PSONI Koło w Iławie.

Dlaczego wczesna interwencja?
O ile jest potrzebna, powinna zacząć się jak najwcześniej. Podatność małego dziecka na różnorodne oddziaływanie sprawia, że łatwiej wówczas osiągnąć zamierzone cele terapeutyczne i rehabilitacyjne. Często udaje się zapobiec również powstawaniu niekorzystnych, czasem nieodwracalnych zmian w funkcjonowaniu psychicznym i społecznym. Wczesna diagnoza, stymulacja rozwoju, rehabilitacja i poradnictwo wychowawcze pomogą Państwu zrozumieć problemy Waszego dziecka i poradzić sobie z nimi lub uniknąć niepotrzebnego niepokoju, jeśli okaże się, że rozwój jest prawidłowy.

Wszystkie działania w ramach Punktu Wczesnej Interwencji są bezpłatne dla korzystających rodzin.

 

Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu pod numer tel. 503 315 254 lub osobiście w siedzibie PSONI Koło w Iławie przy ul. Wiejskiej 2D, pok.109

plakat 1plakat 2