We wtorek  22 lutego br., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie, o godz. 12.00 w trybie zdalnym odbędzie się XXXIV Sesja Rady Powiatu Iławskiego.Porządek obrad przewiduje m. in. podjęcie uchwał w sprawach:

  1. przyjęcia Cennika usług Portu Śródlądowego w Iławie,
  2. zamiaru przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Iławie, wchodzącego w skład Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Iławie.
  3. przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej.