Ochrona środowiska i przyrody to kwestia przetrwania Homo sapiens – twierdzi prof. Czachorowski, ekolog i nauczyciel akademicki z UWM. Profesor został jednym z laureatów nagrody im. prof. Wengris w 2021 r.,  przyznawanej za kształtowanie postaw ekologicznych. Na zdj. drugi z prawej prof. S. Czachorowski z nagrodą im. prof. Wengris [Fot. http://www.uwm.edu.pl]

Do 31 marca 2022 roku trwa nabór wniosków do dziewiątej edycji konkursu nagrodę im. prof. Janiny Wengris. Wydarzenie organizowane jest przez samorząd województwa.Przedsięwzięcie ma na celu wspieranie postaw proekologicznych oraz propagowanie działań i rozwiązań przyczyniających się do zmniejszenia zagrożenia środowiska naturalnego oraz do jego ochrony. W konkursie przyznawane są dwie nagrodyosobno dla osób fizycznych i dla podmiotów zbiorowych, których działalność jest ściśle związana z kształtowaniem postaw ekologicznych na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.

Mogą wziąć w nim udział osoby fizyczne lub podmioty zbiorowe (stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne, spółki osobowe, spółki kapitałowe, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej oraz jednostki sektora finansów publicznych), których działalność jest ściśle związana z kształtowaniem postaw ekologicznych na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać koła i oddziały stowarzyszeń naukowo-technicznych, stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne, spółki (osobowe lub kapitałowe), jednostki sektora finansów publicznych, jak również osoby fizyczne.

W 2021 roku kapituła konkursowa uhonorowała Stanisława Czachorowskiego (prof. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) oraz Fundację Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich.

Zgłoszenia należy przesyłać do Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn).

LINK:
Zasady przyznawania Nagrody oraz wzór zgłoszenia

Kim była prof. Janina Wengris?

LINK:

Sylwetka prof. Janiny Wengris


Źródło: Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego