Otwarty konkurs ofert Samorządu Województwa jest skierowany do wszystkich stowarzyszeń i organizacji pozarządowych z terenu województwa, także z powiatu iławskiego. Można zatem składać stosowne wnioski o pozyskanie wsparcia finansowego w zakresie polityki społecznej, turystyki i sportu oraz ochrony zdrowia.– Organizacje pozarządowe to jeden z filarów społeczeństwa obywatelskiego. Otwarte konkursy w ramach ofert z zakresu polityki społecznej, turystyki i sportu oraz ochrony zdrowia, to jedna z form pomocy, którą Samorząd Województwa kieruje dla organizacji trzeciego sektora. Gorąco zachęcam do zapoznania się z tymi dokumentami i do składania wniosków w ramach ofert konkursowych mówi Bernadeta Hordejuk, Przewodnicząca Sejmiku Województwa.

Zachęcamy do kontaktu z osobami zajmującymi się poszczególnymi konkursami. Dane kontaktowe znajdują się na końcu każdej z prezentacji.

ZOBACZ PREZENTACJE:
– Zadania z zakresu pomocy społecznej.
– Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
– Zadania z zakresu sportu.
– Zadania z zakresu zdrowia publicznego.
– Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.