Informujemy, że Zarząd Powiatu Iławskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych  w 2022 r. Przypominamy, że składanie wniosków odbywa się za pośrednictwem strony internetowej: https://witkac.pl/strona oraz w wersji papierowej [szczegóły w Załącznikach]. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Iławie: www.powiat-ilawski.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na Tablicy Ogłoszeń urzędu.KULTURA I SPORT:

Zadania z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dób kultury i dziedzictwa narodowego.

Treść Uchwały Zarządu Powiatu Iławskiego [Załącznik]:

Uchwała Zarządu w spr. ogłoszenia otwartych konkursów ofert 25.01. 2022

Jakie zadania publiczne obejmuje konkurs ofert oraz zasady przeprowadzania konkursów, włącznie z terminami zawiera poniższy [Załącznik]:

Załącznik do uchwały ogł. konkursu 25.01.2022

Klauzula [Załącznik]:

klauzula EKSP

——————————————————————————————-

OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA:

Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej,  działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, ratownictwa i ochrony ludności, działalności na rzecz organizacji pozarządowych.

UCHWAŁA

Uchwała

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY

załącznik do uchwały


KLAUZULA

klauzula