22 lutego br. (wtorek) o godz. 11.00 w trybie zdalnym odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Powiatu Iławskiego.Podczas posiedzenia Komisje m. in. zaopiniują uchwały w sprawach:

  1. przyjęcia Cennika usług Portu Śródlądowego w Iławie,
  2. zamiaru przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Iławie, wchodzącego w skład Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Iławie,
  3. sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej.