Starostwo Powiatowe w Iławie wydało album przyrodniczy przedstawiający najpiękniejsze zakątki powiatu iławskiego. Liczy on 128 stron, przedstawia ponad 160 fotografii i został przetłumaczony na język angielski i niemiecki, z myślą o jak najszerszym gronie odbiorców. Autorem zdjęć jest Maciej Rodziewicz, z zawodu ornitolog, a są one świetnie uzupełnione tekstami Aliny Rodziewicz z Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich [oboje na zdjęciu razem ze starostą Bartoszem Bielawskim i koordynatorem prac nad albumem Mateuszem Szauerem].W grudniu 2021 r. zakończyły się prace nad albumem przyrodniczym przedstawiającym najpiękniejsze zakątki powiatu iławskiego. Tereny powiatu, z wyjątkiem części gminy Lubawa, należą do Pojezierza Iławskiego, z dużą ilością zróżnicowanych lasów i jezior. Z kolei obszar gminy Lubawa obejmuje fragment unikatowych w tej części Polski Wzgórz Dylewskich, z najwyższym wyniesieniem Góry Dylewskiej (312 m n.p.m.), leżącym ok. 3,5 km poza granicami naszego powiatu. Krajobrazowo i przyrodniczo centralną częścią powiatu jest Jeziorak, najdłuższe w Polsce jezioro (27,5 km) wraz z przylegającym do niego kompleksem leśnym (Lasy Iławskie). Połączenie lasów, licznych jezior o różnej wielkości (jest ich ponad 80) i zróżnicowanych terenów rolniczych z wieloma zadrzewieniami śródpolnymi i miedzami, stanowi o dużej wartości przyrodniczej i krajobrazowej tego terenu. Na terenie powiatu iławskiego występują obszary ważne dla europejskiej przyrody, zaliczane do europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000.  Znajdują się tu dwa obszary specjalnej ochrony ptaków Natura 2000: Lasy Iławskie i Jezioro Karaś oraz sześć specjalnych obszarów ochrony siedlisk: Ostoja Iławska, Ostoja Radomno, Jezioro Karaś, Dolina Drwęcy, Aleje Pojezierza Iławskiego, Ostoja Dylewska. Ponadto pięć rezerwatów przyrody, wiele pomników przyrody oraz obszary chronionego krajobrazu. Liczne formy ochrony przyrody świadczą o niezwykłości przyrodniczej i krajobrazowej tego terenu.

Stworzyliśmy publikację będącą dowodem na piękno i bogactwo przyrodnicze powiatu iławskiego, ale także kompendium wiedzy o jego wszelkich walorach. Jestem przekonany, że album stanie się nieocenionym przewodnikiem po regionie i gratką zarówno dla mieszkańców jak i turystów odwiedzających nasz powiat – mówi Bartosz Bielawski, Starosta Powiatu Iławskiego.

Autorem zdjęć jest Maciej Rodziewicz z Jerzwałdu, z wykształcenia i zawodu ornitolog, przez wiele lat aktywnie działający w Komitecie Ochrony Orłów. Od lat aparatem fotograficznym stara się utrwalać piękno otaczającej nas przyrody. Swoje fotografie prezentuje w publikacjach poświęconych przyrodzie,  w książkach, kalendarzach oraz wystawach indywidualnych i zbiorowych. Jego zdjęcia były wyróżniane w konkursach, również międzynarodowych (HIPA, Wildbird Photo Competition, WildArt Photographer of the Year). Od 2005 r. jest członkiem Związku Polskich Fotografów Przyrody. Album świetnie uzupełniają teksty Aliny Rodziewicz, przyrodnika, wieloletniego pracownika Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich.

Prace nad albumem koordynował dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Iławie Mateusz Szauer. Jak podkreśla: – To dzieło jest owocem talentu oraz pasji Aliny i Macieja Rodziewiczów oraz Tomasza Bigusa, który wykonał projekt graficzny, a także zadbał o odpowiednią jakość wydruku. Cieszę się, że udało się nam stworzyć swoistą wizytówkę powiatu i uchwycić najciekawsze miejsca znajdujące się na terenie każdej z siedmiu gmin.

Publikacja została sfinansowana ze środków Powiatu Iławskiego przeznaczonych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną i trafi m. in. do placówek oświatowych oraz Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i wzgórz Dylewskich.

 

UWAGA!

Dla pierwszych 10 osób, które zgłoszą się do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Iławie (gabinet nr 303, dyrektor wydziału Mateusz Szauer), przygotowaliśmy bezpłatne egzemplarze albumów. Zapraszamy!

www.powiat-ilawski.pl


1

Jezioro Szymbarskie jest jeziorem rynnowym, otoczonym głównie terenami rolniczymi


2

Pomnik przyrody „Jesion Toeppena” w Sarnówku w gminie Iława


3

Pole z makami polnymi


4

Śródleśne torfowisko w okolicach Piotrkowa z lotu ptaka. Jest to niewielki zbiornik wodny powoli zarastający płem torfowym


5

Aleja dębowa w okolicy Szymbarka, włączona do europejskiej sieci Natura 2000


8

Otoczone lasem eutroficzne Jezioro Piotrkowskie Duże


6

Panorama Jezioraka w Siemianach


7

Jezioro Płaskie


Fot. Maciej Rodziewicz