Nadleśnictwo Iława informuje, że zgodnie z zarządzeniem Nadleśniczego Nadleśnictwa Iława, zostaje wprowadzony tymczasowy zakaz  wstępu do lasu. Obowiązuje on od 23 lutego do 12 kwietnia 2022 r. Jest spowodowany potężnymi wichurami, które doprowadziły do uszkodzenia drzewostanów.Decyzja Nadleśniczego jest podyktowana znacznym uszkodzeniem drzewostanów w postaci wiatrołomów i wiatrowałów spowodowanym działaniem siły wyższej  o charakterze wiatrów  o prędkości powyżej  100 km/h i sile w skali Beauforta w stopniu 10 i większym – czytamy w uzasadnieniu zarządzenia.

Okresowy zakaz wstępu do lasu obowiązuje od 23 lutego do 12 kwietnia 2022 r.

Zakaz obejmuje wszystkie lasy  stanowiące własność Skarbu Państwa na obszarze administracyjnym Nadleśnictwa Iława.

Zarządzenie  z dnia 22 lutego 2022 r. podpisane jest przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Iława Huberta Krasulę.

lass 2lass 3

Fot. Nadleśnictwo Iława