W styczniu 2022 r. miesięcznik „Perspektywy” po raz 24 przygotował ogólnopolski ranking szkół ponadgimnazjalnych. Na 786 miejscu w Rankingu Liceów znalazło się Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Lubawie. W Rankingu Techników 2022 r. na 256 miejscu uplasowało się Technikum ZS Lubawa.Licea ogólnokształcące oceniane zostały za pomocą trzech kryteriów – sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych.

W przypadku techników pod uwagę brano: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego.

W tegorocznym rankingu wzięto pod uwagę dane 1256 liceów ogólnokształcących i 1165 techników, które spełniły tzw. kryterium wejścia. Przygotowano pięć rankingów, w tym dwa główne: Ranking Liceów Ogólnokształcących 2022 i Ranking Techników 2022.

LINK do rankingów:

https://licea.perspektywy.pl/2022/rankings/ranking-warminsko-mazurski

https://licea.perspektywy.pl/2022/rankings/ranking-warminsko-mazurski


     Na 786 miejscu w Rankingu Liceów znalazło się Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Lubawie.

    W Rankingu Techników 2022 r. na 256 miejscu uplasowało się Technikum ZS Lubawa.


W rankingu województwa warmińsko- mazurskiego sytuacja wygląda następująco: wśród liceów ogólnokształcących LO z Lubawy zajęło 30 miejsce, natomiast Technikum 7. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu.

Dyrekcja Zespołu Szkół w Lubawie