Samorząd Powiatu Iławskiego informuje, że wszystkie osoby narodowości ukraińskiej, które przekroczyły granicę polską 24 lutego i po tej dacie, mają zapewnioną opiekę zdrowotną oraz pełne prawo do leczenia szpitalnego w placówkach na terenie powiatu. Mowa jest o POZ (przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej) oraz o Powiatowym Szpitalu w Iławie. Muszą one jednak posiadać dokument zaświadczający o przejściu przez punkt recepcyjny na granicy z datą 24.02 lub dni po tej dacie oraz jeśli to możliwe posiadać paszporty lub jakiekolwiek dokumenty tożsamości. Mowa o zaświadczeniu wystawionym przez Straż Graniczną RP lub odcisku stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające jej legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Iławie przygotowuje rozwiązania systemowe dotyczące możliwości wsparcia ze strony urzędu oraz dla osób, które zechcą i będą miały możliwość podjąć pracę. Na stronie urzędu są wszelkie informacje w języku ukraińskim.

 LINK Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie:

https://ilawa.praca.gov.pl/-/17363315-praca-dla-cudzoziemcow-informacje-w-jezyku-ukrainskim

https://ilawa.praca.gov.pl/documents/2398404/5045011/%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf/b42a47e6-6262-43d4-b6c5-6376e03230af?t=1646041734854


KOMUNIKAT POWIATOWEGO SZPITALA IM. WŁ. BIEGAŃSKIEGO W IŁAWIE:

W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie do Polski przybywają obywatele tego państwa, szukając m.in. schronienia i pomocy. Wśród nich są osoby, które potrzebują lub będą potrzebować pomocy medycznej.

Obywatelowi Ukrainy, który przybył do Polski w związku z agresją militarną Rosji na teren Ukrainy, i który zgłosi się z problemem zdrowotnym do lekarza rodzinnego, poradni specjalistycznej, czy szpitala udzielona zostanie adekwatna pomoc medyczna.

Dotyczy to obywatela Ukrainy, który posiada zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Świadczenia udzielone obywatelom Ukrainy rozliczy Narodowy Fundusz Zdrowia.

Na podstawie Komunikatu NFZ Powiatowy Szpital w Iławie zapewni obywatelom
z Ukrainy świadczenia na tych samych zasadach jak obywatelom naszego kraju.

  1. osoby znajdujące się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego mogą się zgłosić do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego całodobowo przez 7 dni w tygodniu.
  2. od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy w razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia obywatel Ukrainy może udać się po pomoc do  punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,
  3. w przypadku świadczeń specjalistycznych pacjent może zgłosić się do rejestracji poradni specjalistycznych

Ponadto Ministerstwo Zdrowia wprowadziło możliwość rozmawiania w języku ukraińskim na Teleplatformie Pierwszego Kontaktu. Dzwoniąc pod numer 800 137 200, każdy obywatel Ukrainy, który przybył do Polski w obawie przed rosyjską agresją, uzyska konsultację lekarską w ojczystym języku.  Teleplatforma Pierwszego Kontaktu działa w nocy, weekendy i święta, czyli poza godzinami pracy podstawowej opieki zdrowotnej.

Dane Kontaktowe:

Powiatowy Szpital w Iławie

Ul. Gen. Wł. Andersa 3

14-200 Iława

tel. Izba Przyjęć – 89 644 96 67

Rejestracja Przychodni Specjalistycznych – 89 644 97 81

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna – 89 644 96 72, 89 333 17 37.

Jest apel do wszystkich mieszkańców powiatu iławskiego aby przekazywali i udostępniali te informacje uchodźcom.


Informacje o dostępnej pomocy dla obywateli Ukrainy są także dostępne na stronie ministerialnej (Urząd do spraw cudzoziemców):

https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina2


Informacje na temat dostępnego wsparcia dla uchodźców z Ukrainy będą publikowane na bieżąco na stronie www.powiat-ilawski.pl

Fot. pixabay.com