W czwartek 27 stycznia, o godz. 12.00 w trybie zdalnym odbędzie się XXXIII Sesja Rady Powiatu Iławskiego.Porządek obrad przewiduje m. in.:

  1. sprawozdanie Starosty Powiatu Iławskiego z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
  2. przyjęcie sprawozdania Starosty Powiatu Iławskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2021 rok,
  3. informację Powiatowego Szpitala im. Wł. Biegańskiego w Iławie dot. zbycia aktywów trwałych za rok 2021,
  4. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie aktywów trwałych przez Powiatowy Szpital im. Wł. Biegańskiego w Iławie,
  5. podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków na rehabilitację zawodową i społeczną w 2022 roku PFRON,
  6. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2022 rok,
  7. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2022-2035.