Śp. Piotr Stawiarski był prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubawie, radnym Rady Miasta Lubawa (VII kadencji), społecznikiem, organizatorem pielgrzymek, przełożonym Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Lubawie.


.Kondolencje