Bezzwrotne dotacje na otwarcie własnej firmy, refundacja kosztów wyposażenia nowego stanowiska pracy, ale też nowe instrumenty, jak zwrot kosztów zakwaterowania, dojazdu i opieki nad dzieckiem. Publikujemy orientacyjne terminy uruchamiania w 2022 roku wsparcia dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy i przedsiębiorców z terenu powiatu iławskiego. W tym roku do ich dyspozycji będzie łącznie około 7,5 miliona złotych.Na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie pod adresem www.ilawa.praca.gov.pl opublikowane zostały pierwsze w tym roku informacje o uruchamianych naborach. Pierwszy z nich dotyczy organizacji staży zawodowych. Instytucje publiczne i organizacje pozarządowe, podobnie jak w zeszłym roku, mogą ubiegać się o środki na staże dla osób bezrobotnych do 30 roku życia. Czas stażu nie może przekroczyć jednak 6 miesięcy. Termin składania wniosków upływa 7 lutego.

Znany jest już także dokładny termin ogłoszenia naboru na środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Środki z „KFS” to dla pracodawców szansa na pozyskanie dofinansowania na kształcenie ustawiczne pracowników i swoje własne. Środki z funduszu przeznaczyć można między innymi na kursy, egzaminy i studia podyplomowe oraz badania lekarskie i psychologiczne. Wnioski będzie można składać od 7 lutego, jednak ogłoszenie o naborze wraz ze wszystkimi dokumentami opublikowane zostało już na stronie urzędu.

Wiadomo już, że do końca stycznia opublikowane zostaną też zasady naborów dotyczących refundacji kosztów opieki nad dzieckiem i zwrotu kosztów zakwaterowania. Same nabory ogłoszone zostaną w lutym. Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem to możliwość zrefundowania części kosztów poniesionych w związku z opieką nad co najmniej jednym dzieckiem, a także osobą zależną. Z tej formy wsparcia skorzystać będą mogły osoby bezrobotne, które podejmą zatrudnienie lub zostaną skierowane na staż.

W najbliższych dniach powinna pojawić się też pierwsza informacja o możliwości pozyskania środków na organizację stanowisk pracy w ramach prac interwencyjnych. Wnioski w tym przypadku przyjmowane będą do 10 dnia każdego miesiąca, począwszy od lutego. Prace interwencyjne to szansa na zatrudnienie osoby bezrobotnej z finansowym wsparciem urzędu pracy. W tym roku będą one odbywać się na prostszych i bardziej atrakcyjnych dla pracodawców zasadach.

Najprawdopodobniej już w marcu ruszy nabór wniosków o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych. Urząd od lat wspiera w ten sposób mieszkańców powiatu iławskiego z własnym pomysłem na biznes. Dotacje udzielane są osobom bezrobotnym zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Iławie. Maksymalna wysokość wsparcia wynosić będzie, podobnie jak w poprzednim roku, 30 tysięcy złotych. Także w marcu powinny zostać opublikowane informacje o naborze wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Wsparcie trafi do tych pracodawców, którzy zdecydują się na zatrudnienie osoby bezrobotnej.

W tym roku iławski urząd pracy dofinansuje osobom bezrobotnym udział w indywidualnie dobranych szkoleniach, kursach lub studiach podyplomowych, które umożliwią zdobycie nowych kwalifikacji niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Szczegółowe informacje na ten temat opublikowane zostaną w marcu.

To jednak nie wszystko. Obecnie Powiatowy Urząd Pracy w Iławie jest w trakcie opracowywania programu specjalnego dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, a w najbliższych miesiącach planuje zabiegać o dodatkowe środki finansowe na kolejne działania. Tak stało się w połowie 2021 roku, gdy do budżetu urzędu trafiły dodatkowe 3 miliony złotych, które przeznaczono na zakładanie nowych i rozwój już istniejących firm. Informacje na temat poszczególnych form wsparcia i ogłoszenia o naborze publikowane będą na bieżąco na stronie internetowej www.ilawa.praca.gov.pl oraz na fan-page’u urzędu pracy pod adresem facebook.com/pup.ilawa. Na stronie urzędu publikowane będą też informacje o instrumentach tzw. „Tarczy antykryzysowej”. Obecnie, do 15 kwietnia, mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy z określonych branż składać mogą wnioski o dotacje do 5 tysięcy złotych.

Warto dodać, że w Inkubatorze Technologicznym, który funkcjonuje w strukturach urzędu pracy, działa cały czas stały punkt konsultacji dla osób chcących założyć własną firmę. Każda osoba, która zastanawia się nad prowadzeniem własnej działalności na terenie powiatu iławskiego, a chciałaby uzyskać więcej informacji o założeniu i prowadzeniu firmy, może skorzystać z profesjonalnego, bezpłatnego doradztwa. Wystarczy zgłosić się do pracowników inkubatora, który ma swoją siedzibę przy ulicy Andersa 12.

Dodatkowo, do końca kwietnia w inkubatorze trwać będzie rekrutacja do udziału w projekcie „Kadry nowoczesnej gospodarki”, którego celem jest stworzenie na terenie powiatu iławskiego kadry programistów. Osoby bezrobotne i poszukujące pracy zameldowane na terenie powiatu mogą starać się o udział w intensywnym, prawie trzymiesięcznym szkoleniu z programowania w języku Java. Uczestnicy projektu otrzymają stypendia. Będą mieli też szansę na otrzymanie „bonu na start” w wysokości 10 tysięcy złotych na dalszy rozwój, wynajem mieszkania lub opłacenie przedszkola.


https://inkubator.ilawa.pl/